Gebruiker wijzigen

Top  Vorige  Volgende

Alleen gebruikers van de administratie van PAC gedefinieerd onder gebruikersbeheer kunnen inloggen in de administratie van de uitgeverij. Deze rechten van deze gebruikers kunnen verder worden gedifferentieerd met behulp van rollen om zodoende een juiste functiescheiding te creëren.

 

PAC Gebruikerbeheer hoofdscherm

 

In het linkerdeel van het venster kunt de gegevens over de gebruiker invoeren. Als de Loginnaam eenmaal is toegewezen kan deze niet meer worden gewijzigd.

 

LijstPijlDe Voornaam, Voorvoegsels en Achternaam velden kunt u wel wijzigen.
LijstPijlIndien u nog geen relatie heeft gekoppeld kunt u het zoekvenster van relaties openen om een relatie te kiezen die gekoppeld moet worden aan de gebruiker met behulp van de zoekvensterknop naast het veld Relatie.

 

In het rechterdeel van het venster ziet u de tabbladen Rollen, Fondsgroepen en Fondsen:

 

Rollen

 

Hier staan twee vensters: de rollen en dus de functies die gebruiker kan uitvoeren, en de rollen die de gebruiker niet kan uitvoeren.

De rollen kunnen nu worden toegewezen of uitgezet door de rollen aan te klikken en te kiezen voor de knoppen < en > of door te dubbelklikken op de rollen.

 

Fondsgroepen

 

U kunt individuele rechten op fondsgroepen en dus de fondsen toekennen aan de relatie. De meeste medewerkers hebben namelijk een fonds onder hun beheer en werken niet tegelijk voor alle fondsen, tenzij de werkzaamheden uiteraard te overzien zijn.

 

De rechten op fondsgroepen worden gebruikt:

- als leesrechten ten behoeve van rapportages.

- als rechten op het inzien van bepaalde projecten/uitgaven/drukken indien de functie Fondsrechten gebruiken voor het zoeken van projecten en aanbiedingen in Algemene instellingen is aangevinkt.

 

PAC Gebruikerbeheer tabblad fondsgroepen

 

LijstPijlKies een Fondsgroep waarop de gebruiker rechten heeft.
LijstPijlKlik op de knop Alle fondsgroepen om de gebruiker de rechten te geven op alle fondsgroepen die op dit moment aanwezig zijn.

 

Fondsen

 

U kunt de individuele fondsrechten in dit tabblad toekennen. Automatisch zullen de rechten van alle fondsen die in de fondsgroepen van het tabblad Fondsgroepen staan worden opgenomen in dit tabblad. Deze zijn echter geel en dus niet meer wijzigbaar. U kunt daarnaast individuele fondsen toevoegen.

 

De rechten op fondsen worden gebruikt:

- als leesrechten ten behoeve van rapportages.

- als rechten op het inzien van bepaalde projecten/uitgaven/drukken indien de functie Fondsrechten gebruiken voor het zoeken van projecten en aanbiedingen in Algemene instellingen is aangevinkt.

 

PAC Gebruikerbeheer tabblad fondsen

 

LijstPijlKies een Fonds waarop de gebruiker rechten heeft.

 

U ziet ook een veld Status. Als de gebruiker moet kunnen inloggen in PAC dan kunt u deze gebruiker activeren met de knop (De)activeren. Zo kunt u ook medewerkers die zijn vertrokken uitschakelen ofwel deactiveren.

 

Tenslotte kunt u met de knop 'wachtwoord wijzigen' het huidige wachtwoord van de gebruiker veranderen.