Begrotingsverkoopverdelingen

Top  Vorige  Volgende

Als u beschikt over de module begroting kunt u een aantal begrotingverkoopverdelingen definieren. Dit doet u in Hoofdmenu | Stamgegevens | Begrotingverkoopverdelingen (onder het kopje Administratie). begrotingverkoopverdelingen worden gebruikt voor de nieuw fonds titels, om de verdeling van de oplage aan te geven vanaf de maand van verschijnen. Een voorbeeld van een verkoopverdeling kan zijn 60-20-10-10. Dit betekent 60% in de maand van verschijnen, 20% in de maand daarna 10% in de maand daarna en nogmaals 10% in de maand daarna.

 

 

PAC Stam Begroting Begrotingsverkoopverdeling

 

U kunt hier een omschrijving opgeven van de verkoopverdeling. In de kolom verdeelsleutel geeft u op hoe de oplage vanaf de verschijningsmaand moet worden verdeeld. het percentage per maand wordt gescheiden van het percentage voor de volgende maand middels een puntkomma (;).