Realisatie Importeren

Top  Vorige  Volgende

Om een rapportage te kunnen maken van uw begroting en de bijbehorende realisatie cijfers moet u eerst de realisatiecijfers in PAC importeren vanuit uw financiële administratie software. Deze realisatiecijfers kunnen op dit moment enkel worden geimporteerd uit Bestmate.

 

De gegevens uit uw financiële administratie dient u te plaatsen in de map aangegeven in de algemene instellingen.

 

U importeert de realisatie cijfers als volgt:

 

 LijstPijl Druk op de knop realisatie importeren.

 

Met een balkje wordt nu de status van het importeren van de realisatiecijfers getoond. Als de import succesvol is verlopen zal het scherm verdwijnen zonder verdere meldingen. Als u nu in het begrotingsscherm  aangeeft dat u naast de prognose cijfers ook de realisatiecijfers wilt zien, dan worden de geimporteerd realisatiecijfers getoond. De bij elkaar horende regels (met hetzelfde ISBN en verkoopsoort) worden dan onder elkaar weergegeven).