Opdrachten op titel invoeren

Top  Vorige  Volgende

Met de functie opdrachten invoeren op titel kunt u opdrachten invoeren per titel. Deze functie kan bijvoorbeeld worden gebruikt als u een aanbieding heeft van een bepaalde titel, waarop meerdere klanten zich hebben ingeschreven.