Financiële koppeling

Top  Vorige  Volgende

Veel van de acties die in PAC worden uitgevoerd hebben financieel gevolgen. Het maken van een faktuur bijvoorbeeld, of de afboeking van voorraad. Voor de Financiële Administratie is het van belang deze financiële gevolgen goed en volledig in kaart te brengen. PAC ondersteunt hierin door koppelingen aan te bieden tussen PAC en enkele Financiële Administratie pakketten. PAC ondersteunt op dit moment koppelingen met twee financiële administratie pakketten:

 

Bestmate
AccountView

 

De volgende koppelingen worden aangeboden:

 

Het exporteren van Projecten
Het exporteren van Calculaties
Het importeren van realisatiegegevens ten behoeve van de Onderhanden Werk Rapportage die vanuit PAC kan worden gecreëerd.
Export van uitgaves en van crediteuren en debiteuren relaties
Import van stamgegevens ten behoeve van registratie van relatiegegevens
Journaalposten exporteren

 

Het exporteren van Calculaties en het importeren van kosten-realisatiegegevens  ten behoeve van de Onderhanden Werk Rapportage zijn koppelingen met het programma Bestmate. De koppelingen met Accountview zijn uitgebreider.