Relatie

Top  Vorige  Volgende

Onder het kopje Relatie vindt u een aantal instellingen voor uw relaties instellingen.

 

PAC Gebruikersinstellingen Relatie

 

LijstPijl Met de optie Zoeken op adres worden ook de adresvelden opgegeven in het zoekscherm bij Relatie. Deze optie is wel trager.

LijstPijl Als u ervoor kiest om te zoeken op adres kunt u aangeven welk adres u wilt zien in het zoekscherm bij Adrestype om te zoeken.

LijstPijl U kunt bij relaties ook zoeken op categorie of op categorie groep. Met de instellingen Bij Zoeken op cat.groep, gebruik en Bij zoeken op categorie, gebruik, kunt u aangeven met welke categorie/categoriegroep dit scherm direct moet openen. Als u deze mogelijkheid leeg laat, krijgt u eerst een scherm te zien waarin u kunt kiezen uti de mogelijke categorieën/categoriegroepen.

LijstPijl U kunt opgeven met welk tabblad een relatie moet worden geopend bij Initieel TAB voorkeur.

LijstPijl Via de functie Snelknop naar document kunt u een knop maken in relatiebeheer om direct een specifiek Word document (vaak een etiket) te genereren.

LijstPijl De weergave van de naam van een persoon in relatiebeheer kunt u beinvloeden middels de keuze in Persoonsnaam in relatiebeheer weergeven als.

LijstPijl De weergave van de naam van een organisatie in relatiebeheer kunt u beinvloeden middels de keuze in Organisatienaam  in relatiebeheer weergeven als. Op dit moment is daar slechts 1 mogelijkheid.

LijstPijl Het veld Etiketsjabloon bij relatieselectie beinvloedt de keuzelijst naar Doorgaan in de relatieselecties. Met de optie Etiketten aldaar drukt u direct het sjabloon af dat u in deze instelling heeft gevuld.