Rechthebbenden

Top  Vorige  Volgende

U kunt aangeven wie de rechthebbenden zijn en welk aandeel zij hebben in de totale royalties. Bij rechthebbende kunnen alleen die personen worden geselecteerd die aan de categorie rechthebbende zijn toegewezen. Deze categorie kunt u toekennen door in relatiebeheer naar de betreffende relatie te gaan en in het tabblad algemeen de categorie rechthebbende toe te voegen.

 

Om een relatie toe te voegen klinkt u in het blok rechthebbenden op het zoekpictogram. Er verschijnt nu een zoekscherm. Zoek hierin op de rechthebbende die u wilt toevoegen en selecteer deze. In geval van meerdere rechthebbenden dient u bij elke rechthebbende het juiste aandeel op te geven. Het totaalaandeel moet altijd 100% zijn.

 

ExclamationSmall Als er verbanden zijn tussen de door u geselecteerde relaties en andere relaties krijgt u een keuzelijst te zien.

 

PAC Project auteur met verband

 

In deze keuzelijst kunt u kiezen of u de relatie zelf wil koppelen, of het verband dat de relatie heeft wilt koppelen. Bijvoorbeeld, stel dat er enkel contact is met een auteur via een agent. Dan zult u het verband van de auteur met zijn agent willen koppelen aan het project. Op deze wijze worden niet de privé gegevens van de auteur overgenomen, maar de gegevens die zijn opgegeven op het relatieverband.

 

Onderaan dit deel van het scherm vind u ook drie toetsen. Met de knop Relatie openen kan direct de geselecteerde relatie worden geopend in het relatiebeheer. Met de knop Voorschotten tonen kan direct het bijbehorende voorschot worden getoond. Met de knop Rechthebbende Wijzigen kunt u het contract overboeken.