Gemaakte keuzes in ontwerp PAC Relatiebeheer

Top  Vorige  Volgende

In het ontwerp van PAC relatiebeheer zijn de volgende keuzes gemaakt:

 

Wizard

Er is gekozen voor een korte wizard bij het invoeren van de relatieverbanden, omdat hierbij complexe situaties op kunnen treden. Er is grote flexibiliteit in de koppeling tussen de verschillende adressen (bezoekadres, postadres, afleveradres en faktuuradres) van de twee relaties aan het verband. Met de wizard willen wij de gebruiker ondersteunen in het invullen en begrijpen van de ingevulde adresgegevens en verwijzingen hiernaar.

 

Post- / Aflever- / Faktuuradres standaard overnemen uit....

In de meeste gevallen zal een gebruiker de adresgegevens willen overnemen van een al bestaand adres. Het is daarom niet logisch om een gebruiker al deze adressen los te laten invullen. De vraag is echter wel: waar wil de gebruiker standaard de adressen uit overnemen? Uit de adressen van één van de relaties in het relatieverband? Of van het bezoek adres dat eerder is ingevuld? Er is voor gekozen om de gebruiker zelf te laten bepalen welke adressen hij standaard over wil nemen in de algemene instellingen. In de wizard kunnen deze adressen dan nog handmatig worden gewijzigd.

 

Adressen niet in Wizard

In de meeste gevallen zal een gebruiker de adresgegevens willen kopieren van of de hoofd of de subrelatie. Alhoewel het plaatsen van de adressen de gebruiker helpt in het aanmaken van een verband, zorgt het voor een ervaren gebruiker voor vertraging. De hele wizard met bezoek-, post-, aflever- en faktuuradres moet worden doorlopen, terwijl enige wijzigingen in de standaard gekopieërde gegevens ook snel in het relatieverband scherm kan worden gewijzigd. Om gebruikers dus zo min mogelijk te hinderen is ervoor gekozen om de adressen niet in de wizard op te nemen.

 

Email, telefoon, fax mobiel en vrije velden niet in de wizard

Er is voor gekozen om de velden email, telefoon, fax en mobiel en de eventuele vrije velden die door de gebruiker zelf zijn ingesteld niet op te nemen in de wizard. Deze velden kunnen dan achteraf, na het afronden van de wizard worden toegevoegd. Het doel van de wizard is het complexe gedrag van het koppelen van adressen aan een verband te versimpelen voor de gebruiker. Het kiezen tussen verschillende e-mailadressen, telefoonnummer etc. is aanzienlijk simpeler. Het toevoegen van deze velden in een wizard zou dan ook weinig bijdragen. E-mailadressen etc. kunnen wel automatisch worden overgenomen van een van de twee relaties die aan elkaar zijn gekoppeld, zodat het invullen van deze gegevens snel kan verlopen, zonder dat hoeft te worden 'gebladerd' tussen verschillende relaties om de gegevens te verzamelen.

 

Categorieën niet in de wizard / Niet automatisch overgenomen

Ook de actie van het selecteren van de categorieën is niet toegevoegd aan de wizard, om dezelfde reden als voor email, telefoon, etc.  Categorieën kunnen niet automatisch worden overgenomen van één van beide relaties. Het is namelijk belangrijk dat een gebruiker goed nadenkt in welke categorieën hij een verband in wil delen. Om een voorbeeld te noemen: stel een persoon X werkt voor een ziekenhuis Y. Hij is auteur, maar alleen maar in zijn functie voor ziekenhuis Y. In zo'n geval zal de categorie Auteur worden toegekend aan het verband tussen persoon X en ziekenhuis Y, maar wordt de categorie Auteur niet toegekend aan persoon X zelf. Het toekennen van categorieën heeft effect op selecties die je later binnen PAC kan maken en ook voor het maken van mailingen en documenten. Het is daarom erg belangrijk dat, zeker bij dit soort complexe relaties, goed wordt nagedacht over de categorieën die je aan een relatie of een relatieverband wilt toekennen.

 

Opmaak van de naam en adressering

De techniek achter de adressering van de relaties is complex, maar we proberen dit voor de gebruikers zoveel mogelijk te verbergen. Daarvoor zijn standaard reeds ingestelde opties beschikbaar en gebruikersinstellingen.

 

De naam in relatiebeheer (persoon/organisatie) kan de gebruiker zelf bepalen in de gebruikersinstellingen.

De naam op het etiket of in de brief (formeel of informeel) is voor iedere gebruiker gelijk gesteld via de algemene instellingen.

De term 'T.a.v.' is optioneel en kan in de landentabel worden ingevuld, per land een taalspecifieke t.a.v.