Inleiding Begroting

Top  Vorige  Volgende

Met de module begroting kunt u een begroting maken voor het komende kalenderjaar. Zo krijgt u een beeld over de verkoop, uw kosten en inkomsten in de nabije toekomst. U kunt titels uit uw lopend fonds en het het nieuw fonds dat al in PAC is ingevoerd importeren als zogenaamde begrotingstitels. Daarnaast kunt u verdere titels die u nog verwacht toevoegen als begrotingtitel. hiermee komen deze titels (waarvan op het moment van invoeren nog erg weinig bekend zal zijn) dus niet in het PAC Projectbeheer en zo blijft uw systeem schoon.

 

Na het begin van een kalenderjaar komen realisatie cijfers binnen. Deze kunnen in PAC worden geimporteerd. De realisatie cijfers komen te staan in een apart tabblad, zodat u uw prognose en de realisatie makkellijk met elkaar kunt vergelijken. Ook worden zowel realisatie als prognose bij het exporteren van de gegevens naar een excel bestand naast elkaar weergegeven.