Technische ondersteuning in gebruik zijnde bestanden

Top  Vorige  Volgende

Als (database)bestanden zonder verdere verklaring in gebruik zijn (door een systeem of proces) dan dient u de volgende stappen uit te voeren:

Licht een technisch beheerder in (systeembeheerder). Dit kan een intern persoon zijn, maar het kan ook zijn uitbesteed aan een extern bureau/persoon.
Laat deze persoon de volgende zaken controleren:
Er bestaat een mogelijkheid binnen Microsoft Server om te bekijken wie een bepaald bestand in gebruik heeft. Controleer het in gebruik zijnde bestand (vaak het data.mdb bestand dat hoort bij de in gebruik zijnde administratie) en bekijk welke gebruiker/machine/proces het bestand in gebruik heeft.
U kunt nu twee dingen doen:
1. de connectie hard weggooien (met kans op problemen)
2. naar de machine toe gaan en deze uitloggen en uitzetten
Als dit het probleem niet oplost, kijk dan nogmaals of er meer gebruikers het bestand in gebruik hebben.
Als dat niet het geval is en het bestand blijft toch in gebruik dan kan dat te maken hebben met een intern proces, waarbij een virusscanner of backupsoftware de meest voor de hand liggende processen zijn. Meestal draait backupsoftware 's nachts en zou dat alleen probleem met Batchrun kunnen opleveren. Een virusscanner is echter een goede kandidaat voor problemen die overdag spelen.
Bekijk in de virusscanner of deze het bestand in gebruik heeft. Dat kun je echter niet vaak vaststellen.
Ga daarom zo te werk:
Sluit alle MDB bestanden in de map 500 van PAC uit van onlinescannen (shield). Dit verbetert ook de performance enigszins.