Verkoop Order

Top  Vorige  Volgende

PAC Algemene Instellingen verkoop order

Bij het onderdeel Verkoop Order kunt u het volgende instellen:

 

Als Nieuwe uitgaven op exporteren is aangevinkt wordt bij bij een nieuwe uitgave exporteren aangevinkt. Bij het exporteren naar CB worden deze nieuwe uitgaven  meegezonden.
Als Nieuwe uitgaven op tellen is aangevinkt wordt bij bij een nieuwe uitgave tellen aangevinkt.
U kunt ervoor kiezen om orders bij het exporteren automatisch op exporteren te zetten door de functie Autom. markeren 'exporteren' bij export aan te vinken. Bij het exporteren van titels naar het CB wordt dan gecontroleerd welke orders (waarvan het ISBN op exporteren staat) wel nog niet op exporteren staan. Deze orders worden nu op exporteren gezet en zullen bij de volgende export worden verzonden.
De functie afdeling gebruiken in plaats van stroomnummer is ingebouwd ten behoeve van de import van Klopotekbestanden.
In een order aan een klant kunnen orderregels met verschillende verkoopsoorten voorkomen. Als een orderregel de verkoopsoort presenten heeft, dan dient deze order eigenlijk met een ander opdrachttype (LPROM ipv LNORM) te worden verstuurd. Om te voorkomen dat u hiervoor een aparte order moet aanmaken, kan PAC een LNORM order met presentexemplaren automatisch splitsen voor u in 2 orders: LNORM en LPROM. Dit gebeurd als u de optie presentopdrachten omzetten naar LPROM aanvinkt. Dit gebeurd op het moment dat de order wordt verzonden naar CB. U ziet dit dus niet terug in PAC.
Met verkoopprijs in regel overnemen kunt u ervoor kiezen om de verkoopprijs die u hebt staan in PAC over te nemen in uw orderregels. Deze prijzen worden dan meegezonden. Dit betekent dat prijswijzigingen bij het CB niet meer worden verrekend: de orders worden verkocht met de prijs zoals meegezonden met de order.
Onder sommige omstandigheden wil het orderscherm gaan knipperen door alle afhankelijke opmaak. De kleurenopmaak kan daarom worden uitgezet met het vinkje Afhankelijke kleuropmaak in regels toepassen.
Dmv de technische instelling Aantal wachtcycli bij tonen order kan een applicatiebeheerder zorgen dat knipperende schermen worden voorkomen als hier tegen aan wordt gelopen. U kunt dit met (grote) intervallen ophogen om het resultaat goed te testen tot er geen knipperende schermen meer zijn.
Met Klantgroep belgië kunt u aangeven welke klantgroep de belgische klantgroep is. De In Nota gegevens die u ontvangt worden dan wanneer mogelijk als een aparte regel getoond in het uitgavebeheer - tabblad verkoop, in het blokje voorraad.
Met de Opdrachtkorting functietoetsen kunt u standaard kortingspercentages koppelen aan een functietoets. als u deze functietoets nu intikt als u in een orderregel staat, dan zal deze orderregel automatisch deze korting toegewezen kregen.
De Referentietitels functietoets biedt u de mogelijkheid met een druk op de knop de referentiettiels behorende bij de orderregel die u heeft geselecteerd te tonen.
Het tekstsjabloon recensie-opdracht wordt gebruikt voor het exporteren van de te gebruiken teksten op de pakbon voor de module CB ONE opdrachten icm de Persmodule. Dit wordt eenmalig ingesteld in overleg met CB en de afdeling marketing.
Het standaard Opdrachtbevestiging sjabloon kan worden ingesteld zodat deze wordt gebruikt bij het afdrukken van de opdrachtbevestiging in de orderinvoer. Er kan specifiek een ander opdrachtbevestigingssjabloon voor de uitgeverij zijn gemaakt. Deze kan hier worden gekoppeld.
Dmv de instelling Invoer op artikel: afsluitwijze kan worden gerealiseerd dat bij het vergeten van het specifiek verwerken van de orders op artikel deze alsnog worden verwerkt. De instelling dient dan Afsluiten met automatische verwerking van order te worden.