Opmerking wijzigen

Top  Vorige  Volgende

U kunt een nieuwe opmerking wijzigen door op het tabblad Opmerkingen van de relatiekaart te klikken op:

 

LijstPijlDe knop Wijzigen

 

Het venster Relatieopmerking wijzigen zal worden geopend.

 

U kunt nu verdergaan zoals beschreven onder Opmerking wijzigen