Dagboektransactiehistorie

Top  Vorige  Volgende

Voor de aansluiting tussen PAC en Boekhouding is het nodig om een detailrapportage te kunnen opvragen van de transactie(s) die journaalposten tot gevolg hebben gehad in de Boekhouding. Daar de journaalposten verdicht zijn en de details niet aanwezig zijn, is de onderliggende detaillering beschikbaar via dagboekkoppeling en transactienummers. De detailrapportages zijn gebaseerd op omzet enerzijds en voorraadmutaties anderzijds.

 

U kunt deze rapportage weergeven door onder het kopje Administratie, Dagboektransactiehistorie te selecteren e te klikken op Tonen. U komt nu in een scherm waarin u enkele filters kunt toepassen. Klikt u in dit scherm op exporteren, dan wordt een overzicht gegenereerd in excel.