Beveiligde functies

Top  Vorige  Volgende

De optie beveiligde functies toont u een aantal geavanceerde mogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn niet zomaar voor u toegankelijk, maar alleen in overleg met Verkaart Automatisering.

 

Als u contact opneemt met Verkaart Automatisering ontvangt u een wachtwoord. Alleen met dit wachtwoord kunt u de functies uitvoeren.

 

PAC Beveiligde functies

 

Op deze plaats kunnen herstelfuncties worden uitgevoerd, waarvoor u anders uw database naar Verkaart Automatisering had moeten sturen. Op deze manier kunt u deze wijzigingen dus uitvoeren, zonder dat gebruikers hiervoor uit de administratie hoeven.

 

Bij elke functie wordt uitleg gegeven in het vlak rechts naar de functielijst. Klik op de functie om de uitleg weer te geven.

 

Het uitvoeren van deze functies doet u over het algemeen in overleg met Verkaart Automatisering. Er zijn functies waarbij echt een wachtwoord door de service desk van Verkaart Automatisering wordt verstrekt, maar er zijn ook functies die de gebruiker super kan uitvoeren. In de meeste gevallen is een backup van de administratie noodzakelijk!

 

Het kan makkelijk zijn als Verkaart Automatisering kan 'inbellen' dmv extern bureaublad oid. Dan kunnen deze functies door de service desk zonder tussenkomst van de gebruiker worden uitgevoerd. Dit dient uiteraard in overleg te gebeuren.

 

Alle functies voor alle modules op een rijtje:

Functie

Wachtwoord

Toelichting

Batchrun

Alle aanbiedingstellingen bijwerken

Nee

Deze functie zorgt ervoor dat alle aanbiedingstellingen worden bijgewerkt vanuit de interne importtabel van het CB en de interne lopende orders. Dit kan worden gebruikt om tellingen te maken van ingevoerde opdrachten die nog niet zijn verwerkt naar bijvoo


Alle druk-afleveringen sommeren (gepland,geleverd)

Nee

Deze functie zorgt ervoor dat bij alle drukken waarbij afleveringen van de oplage zijn ingevuld de kolommen Aantal en Geleverd aantal worden getotaliseerd op drukniveau.


Alle relaties, verbanden en adressen bijwerken

Nee

Deze functie werkt alle namen van relaties bij en zorgt tevens dat alle adressen wordt bijgewerkt aan de actuele indeling én dat ze worden bijgewerkt naar alle gekoppelde adressen.


Alle projecttitels bijwerken

Ja

Deze functie zorgt ervoor dat alle titels met voorvoegsels en administratieve titels worden ontrafeld. Alleen als voorvoegsels of administratieve titel leeg is wordt er iets gewijzigd aan het project.


Alle project-(auteurs)namen bijwerken

Nee

Deze functie zorgt voor het bijwerken van alle auteursnamen en alle originele uitgeversnamen door het doorlopen van alle gekoppelde relaties en de namen die daarbij horen. Namen zonder rollen worden bewust NIET aangepast!


Lege voorletters van relaties vullen uit voornaam

Nee

Deze functie zorgt voor het bijwerken van alle relaties met lege voorletters dmv de eerste letter van de voornaam.


Alle calculatie omvangen bijwerken

Ja

Geconverteerde calculaties of evt calculaties uit voorgaande versies of bijgewerkte calculatiemodellen kunnen soms zorgen voor niet bijgewerkte omvangen in de calculatie. Dit is een niet zichtbaar veld dat wordt bijgewerkt na bijwerken van de zichtbare om


Alle historie wissen uit HISTORIE.MDB

Ja

Deze functie zorgt ervoor dat alle historische importregels worden verwijderd uit het historiebestand.


De importstopcode resetten

Nee

Na een vastgelopen of afgebroken import kan het voorkomen dat de importroutine niet verder meer kan bij het punt waar het was gebleven. In overleg met de service desk kan afhankelijk van de impact van de fout worden besloten om een backup terug te zetten


Laptop orders verwijderen

Ja

Deze functie zorgt ervoor dat na het kopieren van VERKOOP.MDB van de server (vaak alleen na een versie installatie van PAC op een laptop en de bijbehorende kopieeraktie) alle bestaande orders in de laptop (die alleen geldig zijn op de server) worden verwi


Bijwerken reëele afleveringen/oplage uit inslagen

Nee

Deze functie zorgt ervoor dat alle ingestelde inslagmutaties worden gesommeerd naar de afleverrelaties (zie ook magazijnbeheer) in het drukafleverbeheer zodat de reële oplage kan worden bijgewerkt.

Batchrun

Minimum voorraad in magazijnen instellen

Ja

Met behulp van deze functie wordt ervoor gezorgd dat de minimumvoorraadstanden worden bijgewerkt aan de standaard ingestelde minimumvoorraadstand in Magazijnbeheer. Tevens worden de initiële statussen ingesteld. Deze functie is alleen geschikt tbv het eer


Voorraadgegevens van een magazijn wissen

Ja

Met behulp van deze functie worden de voorraadgegevens van een magazijn gewist. Dit kan worden gebruikt om gegevens van een niet meer gebruikt magazijn te wissen.


Alle autonummervelden (primary keys) herstellen

Ja

Met deze functie worden alle autonumber/counter fields hersteld naar de volgende waarde in de tabel (max+1).


Alle plancoordinatoren (relcats) bijwerken uit act

Ja

Met behulp van deze functie worden alle coordinator-relatiecategorieën in alle planningen bijgewerkt vanuit de stam-activiteiten


Alle verschijningsdatums uit planning bijwerken

Ja

Met behulp van deze functie worden alle verschijningsdatums van alle drukken met planning bijgewerkt mits het veld verschijningsdatum bijwerken aangevinkt is.


Alle gekoppelde tekstbestanden bijwerken

Nee

Deze functie zorgt ervoor dat alle interne teksten MET koppeling (in uitgavebeheer en relatiebeheer) worden bijgewerkt met de actuele inhoud ook al is de bestandsdatum hetzelfde als de laatst bijgewerkte datum! (forceren=ja)


ISBN13 Conversie uitvoeren

Ja

Met behulp van deze functie kunt u de gehele administratie gereed maken voor ISBN13. Alle ISBN velden zullen worden geconverteerd naar ISBN13.


Lege ISBN's instellen uit EAN

Ja

Met behulp van deze functie worden alle lege ISBN's in de betreffende uitgaven gevuld vanuit een gevuld EAN.


Content van PACNet naar bestanden schrijven

Ja

Met behulp van deze functie worden een x-aantal (hierom wordt gevraagd) laatste content items van PACNet opgehaald en als XML-bestanden weggeschreven naar de documentenmap om daarmee controles te kunnen uitvoeren.


CB In Nota wissen

Nee

Met behulp van deze functie worden de in nota's van het CB (de interne importtabel) gewist om in nota's te verwijderen die nooit meer zouden worden verwijderd door een gewijzigd aanleverpatroon door CB (bv bij wijzigen van BerichtOntvangerPartij indien me


CB Relatie klantgroepindelingen bijwerken

Nee

Met behulp van deze functie worden de ingerichte en zelf-geprioriteerde CB Klantgroepindelingen doorgevoerd naar de klanten binnen het relatiebeheer.


Omzet koppelvelden actualiseren

Nee

Met behulp van deze functie kunnen de omzetkoppelvelden worden geactualiseerd indien nodig (De fonds, fondsgroep en klantgroep wordt bij realiseren van de omzet 'vastgezet' zodat bij een historisch verloop dit goed kan worden gevolgd: bv een klant gaat va


Historisch maken van records in tabellen

Ja

Met behulp van deze functie kunnen diverse onderdelen van PAC historisch worden gemaakt (aanvankelijk alleen orders) en opgeslagen in een aparte administratie.


Initiële dagrun forceren/uitvoeren

Nee

Met behulp van deze functie kan de initiele dagrun nogmaals worden gestart, bv om wijzigingen in berekende velden direct door te voeren of na een update met nieuwe functionaliteit (in dat geval wordt dit normaal pas de volgende dag uitgevoerd).


Testmodus instellen

Ja

Met behulp van deze functie wordt bij het ftp-en bevestiging gevraagd. En bij exporteren van  bestanden (nu: cb opdnaw=orders) een testindicatie meegegeven.


Wizard importeren

Ja

Met behulp van deze functie kunt u een wizard importeren die door een consultant is gemaakt/gewijzigd


Performance testje

Nee

Met behulp van deze functie worden enkele basis functie enkele malen achter elkaar herhaald om vast te stellen hoe lang het duurt om deze uit te voeren.


Formulier maskers importeren

Ja

Met behulp van deze functie worden de form maskers geimporteerd die door een consultant zijn gemaakt. Alle bestaande maskers worden altijd eerst volledig verwijderd.


Power-user wachtwoord instellen

Nee

Met behulp van deze functie kan het power-user wachtwoord worden ingesteld.


TEST: Alle drukken uitfiatteren (inconsistent)

Ja

TEST: Met behulp van deze functie worden alle openstaande drukken eindgefiatteerd. Dit is echter een inconsistente functie en daarmee ontstaat ook een inconsistentie administratie. Het is alleen bedoeld om drukken door te zetten zodat je er geen last van


CONSULTANT: Alle rechten instellen (administrator)

Ja

CONSULTANT: Hiermee worden alle rechten toegeëigend voor de administrator om bepaalde stamgegevens te kunnen vullen.


CONSULTANT: Tabellenbrowser

Ja

CONSULTANT: Met deze functie kunt u elke tabel in PAC openen en wijzigingen aanbrengen. Let op! De administratie kan hiermee volledig inconsistent worden!!


CONSULTANT: Excel2XML

Ja

CONSULTANT: Met deze functie kunt u Excelbestanden omzetten in XML bestanden


CONSULTANT: Tabel2Excel

Ja

CONSULTANT: Met deze functie kunt u elke tabel in PAC exporteren naar een excelbestand


CONSULTANT: Tabel2SQL

Ja

CONSULTANT: Met deze functie kunt u elke tabel in PAC exporteren naar een SQL script


CONSULTANT: XML2XML via XSLT

Ja

Met behulp van deze functie kan een XML bestand worden geconverteerd naar een ander XML bestand dmv een XSLT-stylesheet.


CONSULTANT: SQL script-bestand uitvoeren

Ja

Met behulp van deze functie kan een SQL script-bestand worden uitgevoerd zoals die door VA is aangeleverd. Dit is volledig transactie-veilig. Of alles lukt of de situatie blijft intact.


CONSULTANT: SQL script uitvoeren

Ja

Met behulp van deze functie kan een enkel SQL updatescript worden uitgevoerd. Dit is volledig transactie-veilig. Of alles lukt of de situatie blijft intact.


CONSULTANT: Relatie-XML importeren

Ja

Met behulp van deze functie kunnen relaties (éénmalig) vanuit een XML bestand worden geimporteerd


CONSULTANT: Projecthierarchie-XML importeren

Ja

Met behulp van deze functie kunnen projecten (éénmalig) vanuit een XML bestand worden geimporteerd


CONSULTANT: Omzetstamgegevens exporteren

Ja

Met behulp van deze functie kan de inrichting van de omzetrapportage worden gekopieerd naar een andere administratie. Deze kan dan worden ingelezen met Scriptbestand uitvoeren. (ACCESS ONLY!)


CONSULTANT: Journaalposttypes exporteren

Ja

Met behulp van deze functie kan de inrichting van de journaalposttypes worden gekopieerd naar een andere administratie. Deze kan dan worden ingelezen met Scriptbestand uitvoeren. (ACCESS ONLY!)


CONSULTANT: Alle CBRelaties als relaties verwerken

Ja

Met behulp van deze functie worden alle CB Relaties (ooit geimporteerd) verwerkt tot normale PAC relaties (met klant categorie). Let op! Het is absoluut NIET gebruikelijk om dit in een live omgeving te doen ivm de grote hoeveelheid relaties!


CONSULTANT: Alle CBArtikelen als projecten aanmakn

Ja

Met behulp van deze functie worden alle CB artikelen (ooit geimporteerd) verwerkt tot zeer basale projecten, maar daarbij zijn aannamen gedaan mbt standaard id's: nur, pmc, fonds, verschijningsvorm zijn 1


CONSULTANT: CBimport: Drukken maken voor mutaties

Ja

Dit heeft betrekking op de import van CB en de openstaande issues in de cockpit. Met deze functie worden direct drukken aangemaakt als deze niet bestaan én wordt de verwerkstatus ingesteld (overboeken bij nieuw, zelfde druk als het al bestaat)


CONSULTANT: Alle klantgroepen v. alle drukken makn

Ja

Met behulp van deze functie worden alle klantgroepen voor alle drukken (ALLE DRUKKEN! ook oude) aangemaakt.


CONSULTANT: Consistentiecontrole algemeen

Nee

CONSULTANT: Algemene consistentiecontrole zonder bijwerken, alleen rapporteren van vermeende fouten


CONSULTANT: Consistentieherstel uitgavemagazijn

Ja

CONSULTANT: Met deze functie wordt de ingestelde actuele druk in uitgavemagazijn gewist indien de druk inmiddels is verwijderd. Dit was nodig omdat er aanvankelijk geen controle bestond bij verwijderen van drukken.


CONSULTANT: Consistentieherstel relaties

Ja

CONSULTANT: Met deze functie worden ongeldige relatierollen gewist indien de relatie inmiddels is verwijderd of het lege aangemaakte regels zijn uit de projectwizard.


CONSULTANT: Consistentieherstel drukken

Ja

CONSULTANT: Met deze functie wordt een controle gelegd tussen de koppeling van druk naar project EN uitgave naar project. Indien de druk op een ander project is gekoppeld dan kan dit worden hersteld naar het project van de uitgave.


CONSULTANT: Consistentieherstel InBackordertelling

Ja

CONSULTANT: Met deze functie wordt een controle gelegd tussen de In backorder telling op magazijnniveau en de individuele orderregels die in backorder staan. Onjuistheden worden in de In backorder hersteld.


CONSULTANT: Selectief vrd/omzet wissen/undo

Ja

CONSULTANT: (ALLEEN VOOR TESTSITUATIES!) Met behulp van deze functie kunnen (1) de geimporteerde en ingevoerde omzetmutaties en voorraadmutaties worden verwijderd vanaf een datum t/m een datum. Vervolgens wordt de voorraad opnieuw opgebouwd adhv de nog we


CONSULTANT: Heropbouwen voorraad uit mutaties

Ja

CONSULTANT: Met behulp van deze functie worden alle voorraadstanden gewist en opnieuw geteld/opgebouwd uit de voorraadmutaties.


CONSULTANT: Diverse bedrag-afrondingen uitvoeren

Ja

CONSULTANT: Met behulp van deze functies worden in de tabellen Omzet*, Faktuur*, UitgaveMagazijn* en Druk alle kostprijzen en logistieke velden afgerond op 2 decimalen.


CONSULTANT: Initialisatie voorraad herwaardering

Ja

CONSULTANT: Met behulp van deze éénmalige functie kan de herwaarderingsfunctionaliteit worden geactiveerd.


CONSULTANT: Herwaarderen voorraad uit calculaties

Ja

CONSULTANT: Met behulp van deze éénmalige functie kunnen historische mutaties worden gecorrigeerd/geherwaardeerd tegen de juiste kostprijzen


CONSULTANT: Omzettestdata maken

Ja

Met behulp van deze functie kunnen testgegevens voor de omzetrapportage worden aangemaakt op basis van de gegevens in de administratie. Op deze manier kan een demonstratie of cursus worden gegeven op basis van bekende gegevens voor de gebruikers.


CONSULTANT: Gehele adm wissen (excl stamgeg)

Ja

Met behulp van deze functie wordt de gehele administratie gewist met 'werk'gegevens zoals projecten, relaties, orders, calculaties, planningen etc. Alleen de stamgegevens blijven intact.


CONSULTANT: Klant...

Ja

CONSULTANT:


CONSULTANT: AccountView acties

Ja

CONSULTANT: Met behulp van de bijbehorende functies kunnen diverse acties op de (in PAC standaard) AccountView administratie worden uitgevoerd.