Inleiding

Top  Vorige  Volgende

Een belangrijk onderdeel van het uitgeefproces is fakturatie. Er kunnen verschillende soorten fakturen worden aangemaakt. Denk hierbij aan fakturen die volgen op een levering uit eigen magazijn via orderbeheer of handmatig ingevuld. Ook kunt u denken aan fakturen voor verkoop van (neven)rechten/licenties, maar overige fakturen zoals huur doorbelasting vallen onder de mogelijkheden.

 

PAC Faktuur biedt de mogelijkheid om al deze soorten fakturen in PAC in te voeren en naar de juiste partij te verzenden.  Ook is het met PAC faktuur mogelijk om de openstaande posten van de fakturen door te boeken naar uw financiële administratie. PAC biedt hiervoor op dit moment koppelingen met AccountView. PAC faktuur biedt ook koppelingen met andere modules. Als u beschikt over PAC Order sluit het faktuur proces aan op het orderproces. Als u beschikt over de royaltymodule dan zal de omzet uit de fakturatie worden gebruikt als basis voor de royaltyafdracht. Subspecificatie per nevenrechttype is daarmee ook mogelijk.

 

Daarnaast kunnen fakturen natuurlijk worden afgedrukt en verzonden aan de klant. PAC biedt hiervoor ondersteuning aan verschillende faktuur types. Zo kunt u bijvoorbeeld per fondsgroep (imprints kunnen een verschillend beeld naar buiten hebben) verschillende faktuur layouts maken.

 

In sommige situaties komt het voor dat de uitgeverij heeft besloten om alle fakturen door een derde partij (vaak Centraal Boekhuis via FRL=Fakturering Rechtstreekse Levering) te laten afhandelen. Denk eraan dat u dan voor uw overige fakturen én verkoop van (neven)rechten/licenties toch een fakturatie onderdeel nodig heeft, omdat vaak alleen de fakturatie van leveringen wordt uitbesteed.