Voorraadjournaalposten

Top  Vorige  Volgende

Tot de voorraadjournaalposttypen behoren de journaalpostentypen waarmee journaalposten worden gegenereerd op basis van mutaties die leiden tot een wijziging in de voorraad(waardering). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het wijzigen van de voorraadstand in een intern magazijn, het uitleveren van een order in een  intern magazijn, of de import van de voorraadcijfers van CB.

 

U kunt de voorraadjournaalposttypen bekijken en wijzigen door bovenaan het scherm bij soort Voorraadmutatie te selecteren.

 

Bij voorraadjournaalposttypen dienen de volgende gegevens te worden ingevuld.

 

Boekhoudprogramma: selecteer het boekhoudprogramma waarmee u werkt
Uitvoeren: Indien aangevinkt dan wordt deze journaalpost geselecteerd voor verwerking. Dit kan nuttig zijn als er gewerkt wordt met proefjournaalposten die (nog) niet mogen worden gebruikt. Op deze manier kan wel al een (deel)inrichting worden uitgevoerd zonder dat dit gevolgen heeft voor de dagelijkse gang van zaken.
Omschrijving: Vul een interne omschrijving in van het journaalposttype.
Dagboek: geef aan in welk dagboek journaalposten van dit type moeten worden weggeschreven.
Journaalomschrijving: Vul een omschrijving in die met de journaalposten van dit type wordt meegezonden.
Magazijnen: Omzetmutaties in verschillende magazijnen (CB, Intern) moeten mogelijk op een andere wijze worden afgehandeld. Selecteer onder magazijnen bij welk(e) magazijn(en) dit journaalposttype hoort.
Voorraadmutatietype: Voorraadmutaties van verschillende voorraadmutatietypen moeten mogelijk op een andere wijze worden afgehandeld. Selecteer onder voorraadmutatietype bij welke voorraadmutatietype(n) dit journaalposttype hoort.

 

In de bijbehorende journaalpostregels kunnen vervolgens de volgende gegevens worden ingevoerd:

 

Datum: De datum wordt doorgegeven aan uw boekhoudprogramma. In deze kolom kunt u een datum invoeren, maar in de meeste gevallen zult u gebruik willen maken van een variabele ([Datum]) zodat de datum waarop de mutatie is uitgevoerd met de journaalpost is meegezonden. U selecteert deze middels een drop down menu.
Grootboekrekening: Selecteer hier de grootboekrekening voor deze journaalpostregel. U selecteert deze middels een drop down menu. Deze lijst met grootboekrekeningen wordt in PAC ingelezen middels een import vanuit uw boekhoudprogramma. Indien hier dus een grootboek ontbreekt dan dient u deze aan te maken in uw boekhoudprogramma en vervolgens de stamgegevens van uw boekhoudprogramma opnieuw te importeren in PAC.
Relatiecode: Indien de journaalpostregel moet worden gekoppeld aan een specifieke relatie (bijv het Centraal boekhuis of aan uw uitgeverij zelf) dan kan de bijbehorende relatiecode uit uw boekhoudprogramma hier worden ingevuld.
Kostenplaats: indien u kostenplaatsen in uw boekhoudprogramma heeft gedefinieerd kunt u deze hier koppelen aan journaalpostregels.
Heeft u specifiek maatwerk in Accountview laten bouwen tbv uw administratieve inrichting en boekhoudrapportage-eisen, dan kunt u ook gebruikmaken van de variabelen [Fonds->Kostenplaats] of [ISBNX9] ten behoeve van verbijzondering in de administratie. Deze zorgen respectievelijk voor overnemen van de instelling kostenplaats bij het fonds van de betreffende uitgave of de laatste 9 posities van ISBN13 met een X ervoor (ter onderscheid van nieuwe ISBN13 en oude ISBN10).
Kostendrager: indien u kostendragers in uw boekhoudprogramma heeft gedefinieerd kunt u deze hier koppelen aan journaalpostregels. Heeft u specifiek maatwerk in Accountview laten bouwen, dan kunt u ook gebruikmaken van de variable [ISBN] of [ISBNDruk] waarmee respectievelijk het ISBN of ISBN en Druk (in aparte velden) worden geexporteerd.
Omschrijving: U kunt hier een omschrijving opgeven die wordt meegenomen bij de verzending van de journaalpostregels naar uw boekhoudprogramma. U kunt hier kiezen om een harde omschrijving toe te voegen, of u kunt de variabele [verkoopsoort] gebruiken, zodat de verkoopsoort behorende bij de mutatie als omschrijving van de regel wordt opgegeven.
Is credit: Als hier een vinkje is geplaatst geeft dit aan dat deze regel credit moet worden geboekt. Anders wordt dit debet geboekt.
Bedrag: Hier kunt u opgeven hoe het bedrag moet zijn opgebouwd. U kunt hier kiezen uit BrutoIncl, BrutoExcl, NettoIncl, NettoExcl, KortingExcl, KortingIncl, Kostprijs en NettoInclBerekend.
Valuta: Hier kunt u de valuta opgeven.
Aantal: Door hier de variabele [aantal] te selecteren kunt u het gegeven over het aantal artikelen waar het om gaat ook meesturen met uw journaalpostregels.

 

In onderstaande screenshot ziet u enkele voorbeelden van voorraadmutatiejournaalposten.

 

PAC Stamgegevens Journaalposttypen voorraad

 

ExclamationSmall Voorraadmutaties zijn zowel positief (komt bij voorraad, +, plus) als negatief (gaat van voorraad af, -/-, min). In de journaalposten van PAC wordt geen onderscheid gemaakt tussen positief en negatief anders zouden alle journaalposten dubbel moeten worden uitgevoerd. Dit wordt automatisch opgelost door de volgende werkwijze:

1.Positieve mutaties worden op een grootboekrekening debet geboekt als Is credit UITGEVINKT staat;
2.Positieve mutaties worden op een grootboekrekening credit geboekt als Is credit AANGEVINKT staat;
3.Negatieve mutaties worden op een grootboekrekening debet geboekt als Is credit AANGEVINKT staat (min x min = positief / debet)
4.Negatieve mutaties worden op een grootboekrekening credit geboekt als Is credit UITGEVINKT staat;

Dus bij negatieve mutaties moet je eigenlijk 'andersom' denken.