Onderhanden werk afsluitsaldo journaalposten

Top  Vorige  Volgende

Als u gebruik maakt van de onderhanden werk module kunt u ook de verschillen tussen voorcalculatie en nacalculatie (de werkelijke inslag/oplage en de omzet van de werkelijke facturen) als saldo journaliseren naar de boekhouding.

 

U kunt de journaalposttypen voor de saldi van het afgesloten onderhanden werk bekijken en wijzigen door bovenaan het scherm bij soort Onderhanden werk afsluitsaldo te selecteren.

 

Bovenin dienen de volgende gegevens te worden ingevuld.

 

Boekhoudprogramma: selecteer het boekhoudprogramma waarmee u werkt
Uitvoeren: Indien aangevinkt dan wordt deze journaalpost geselecteerd voor verwerking. Dit kan nuttig zijn als er gewerkt wordt met proefjournaalposten die (nog) niet mogen worden gebruikt. Op deze manier kan wel al een (deel)inrichting worden uitgevoerd zonder dat dit gevolgen heeft voor de dagelijkse gang van zaken.
Omschrijving: Vul een interne omschrijving in van het journaalposttype.
Dagboek: geef aan in welk dagboek journaalposten van dit type moeten worden weggeschreven.
Journaalomschrijving: Vul een omschrijving in die met de journaalposten van dit type wordt meegezonden.

 

In de bijbehorende journaalpostregels kunnen vervolgens de volgende gegevens worden ingevoerd:

 

Datum: De datum wordt doorgegeven aan uw boekhoudprogramma. In deze kolom kunt u een datum invoeren, maar in de meeste gevallen zult u gebruik willen maken van een variabele ([Datum]) zodat de datum waarop de mutatie is uitgevoerd met de journaalpost is meegezonden. U selecteert deze middels een drop down menu.
Grootboekrekening: Selecteer hier de grootboekrekening voor deze journaalpostregel. U selecteert deze middels een drop down menu. Deze lijst met grootboekrekeningen wordt in PAC ingelezen middels een import vanuit uw boekhoudprogramma. Indien hier dus een grootboek ontbreekt dan dient u deze aan te maken in uw boekhoudprogramma en vervolgens de stamgegevens van uw boekhoudprogramma opnieuw te importeren in PAC.
Kostenplaats: indien u kostenplaatsen in uw boekhoudprogramma heeft gedefinieerd kunt u deze hier koppelen aan journaalpostregels.
Heeft u specifiek maatwerk in Accountview laten bouwen tbv uw administratieve inrichting en boekhoudrapportage-eisen, dan kunt u ook gebruikmaken van de variabelen [Fonds->Kostenplaats] of [ISBNX9] ten behoeve van verbijzondering in de administratie. Deze zorgen respectievelijk voor overnemen van de instelling kostenplaats bij het fonds van de betreffende uitgave of de laatste 9 posities van ISBN13 met een X ervoor (ter onderscheid van nieuwe ISBN13 en oude ISBN10).
Kostendrager: indien u kostendragers in uw boekhoudprogramma heeft gedefinieerd kunt u deze hier koppelen aan journaalpostregels. Heeft u specifiek maatwerk in Accountview laten bouwen, dan kunt u ook gebruikmaken van de variable [ISBN] of [ISBNDruk] waarmee respectievelijk het ISBN of ISBN en Druk (in aparte velden) worden geexporteerd.
Kostensoort: indien u kostensoorten in uw boekhoudprogramma heeft gedefinieerd kunt u deze hier koppelen aan journaalpostregels.
Omschrijving: U kunt hier een omschrijving opgeven die wordt meegenomen bij de verzending van de journaalpostregels naar uw boekhoudprogramma. U kunt hier kiezen om een harde omschrijving toe te voegen, of u kunt de variabele [verkoopsoort] gebruiken, zodat de verkoopsoort behorende bij de mutatie als omschrijving van de regel wordt opgegeven.
Is credit: Als hier een vinkje is geplaatst geeft dit aan dat deze regel credit moet worden geboekt. Anders wordt dit debet geboekt.
Bedrag: Hier kunt u opgeven hoe het bedrag moet zijn opgebouwd. U kunt hier alleen kiezen voor [OHWAfsluitSaldo]
Valuta: Hier kunt u de valuta opgeven.

 

In onderstaande screenshot ziet u een voorbeeld van een journaalpost voor onderhandwerk afsluitsaldi:

 

PAC Stamgegevens journaalposttypen OHW afsluitsaldo