Omzetjournaalposten

Top  Vorige  Volgende

Tot de omzetjournaalposttypen behoren de journaalpostentypen waarmee journaalposten worden gegenereerd op basis van mutaties die leiden tot een wijziging in de omzetcijfers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanmaken van een nieuwe faktuur in PAC of de import van de verkoopcijfers van CB.

 

U kunt de omzetjournaalposttypen bekijken en wijzigen door bovenaan het scherm bij soort Omzet te selecteren.

 

Bij omzetjournaalposttypen dienen de volgende gegevens te worden ingevuld.

 

Boekhoudprogramma: selecteer het boekhoudprogramma waarmee u werkt
Uitvoeren: Indien aangevinkt dan wordt deze journaalpost geselecteerd voor verwerking. Dit kan nuttig zijn als er gewerkt wordt met proefjournaalposten die (nog) niet mogen worden gebruikt. Op deze manier kan wel al een (deel)inrichting worden uitgevoerd zonder dat dit gevolgen heeft voor de dagelijkse gang van zaken.
Omschrijving: Vul een interne omschrijving in van het journaalposttype.
Dagboek: geef aan in welk dagboek journaalposten van dit type moeten worden weggeschreven.
Journaalomschrijving: Vul een omschrijving in die met de journaalposten van dit type wordt meegezonden.
Magazijnen: Omzetmutaties in verschillende magazijnen (CB, Intern) moeten mogelijk op een andere wijze worden afgehandeld. Selecteer onder magazijnen bij welk(e) magazijn(en) dit journaalposttype hoort.
Verkoopsoorten: Omzetmutaties van verschillende verkoopsoorten moeten mogelijk op een andere wijze worden afgehandeld. Selecteer onder verkoopsoorten bij welke verkoopsoort(en) dit journaalposttype hoort.
BTW aangifte: BTW aangifte verschilt voor Binnenland, binnen Europa en buiten Europa. Bij BTW aangifte kan worden aangegeven wat voor soort aangifte aan dit journaalposttype zit gekoppeld.
Omzetherkomst: Het is mogelijk om op basis van de omzetherkomst verschillende journaalposttypen te definieren. Zo kan de omzet op basis van de omzetherkomst  worden geboekt op verschillende grootboekrekeningen. De omzetherkomst wordt bepaald op basis van get faktuurland van de klant zoals dit bij de CB import is gedefinieerd.

 

In de bijbehorende journaalpostregels kunnen vervolgens de volgende gegevens worden ingevoerd:

 

Datum: De datum wordt doorgegeven aan uw boekhoudprogramma. In deze kolom kunt u een datum invoeren, maar in de meeste gevallen zult u gebruik willen maken van een variabele ([Datum]) zodat de datum waarop de mutatie is uitgevoerd met de journaalpost is meegezonden. U selecteert deze middels een drop down menu.
Grootboekrekening: Selecteer hier de grootboekrekening voor deze journaalpostregel. U selecteert deze middels een drop down menu. Deze lijst met grootboekrekeningen wordt in PAC ingelezen middels een import vanuit uw boekhoudprogramma. Indien hier dus een grootboek ontbreekt dan dient u deze aan te maken in uw boekhoudprogramma en vervolgens de stamgegevens van uw boekhoudprogramma opnieuw te importeren in PAC.
Relatiecode: Indien de journaalpostregel moet worden gekoppeld aan een specifieke relatie (bijv het Centraal boekhuis of aan uw uitgeverij zelf) dan kan de bijbehorende relatiecode uit uw boekhoudprogramma hier worden ingevuld. Omzet op debiteuren die nog moeten betalen (creatie openstaande post op debiteur) worden genoemd in de omzet en via de relatietabel wordt het debiteurnr opgehaald (indien zo is ingericht in de journaalpost). Het is mogelijk om voor debiteuren en crediteuren in de journaalposten te kiezen om de bijbehorende grootboekrekening (subgrootboekreknr gedefinieerd in relatiebeheer onder Financiën) op te halen en te gebruiken ipv een vast debiteuren-/crediteurenrekeningnr. Met behulp van deze dynamische inrichting wordt het eenvoudiger om journaalposten in te richten.
Kostenplaats: indien u kostenplaatsen in uw boekhoudprogramma heeft gedefinieerd kunt u deze hier koppelen aan journaalpostregels.
Heeft u specifiek maatwerk in Accountview laten bouwen tbv uw administratieve inrichting en boekhoudrapportage-eisen, dan kunt u ook gebruikmaken van de variabelen [Fonds->Kostenplaats] of [ISBNX9] ten behoeve van verbijzondering in de administratie. Deze zorgen respectievelijk voor overnemen van de instelling kostenplaats bij het fonds van de betreffende uitgave of de laatste 9 posities van ISBN13 met een X ervoor (ter onderscheid van nieuwe ISBN13 en oude ISBN10).
Kostendrager: indien u uw ISBNs als kostendragers in uw boekhoudprogramma heeft gedefinieerd, kunt u deze hier koppelen aan journaalpostregels.
Omschrijving: U kunt hier een omschrijving opgeven die wordt meegenomen bij de verzending van de journaalpostregels naar uw boekhoudprogramma. U kunt hier kiezen om een harde omschrijving toe te voegen, of u kunt de variabele [verkoopsoort] gebruiken, zodat de verkoopsoort behorende bij de mutatie als omschrijving van de regel wordt opgegeven.
Is credit: Als hier een vinkje is geplaatst geeft dit aan dat deze regel credit moet worden geboekt. Anders wordt dit debet geboekt.
Bedrag: Hier kunt u opgeven hoe het bedrag moet zijn opgebouwd. U kunt hier kiezen uit BrutoIncl, BrutoExcl, NettoIncl, NettoExcl, KortingExcl, KortingIncl, Kostprijs en NettoInclBerekend.
BTW: Hier kunt u aangeven of bij deze regel ook een BTW boeking moet worden gemaakt.
Valuta: Hier kunt u de valuta opgeven.
Aantal: Door hier de variabele [aantal] te selecteren kunt u het gegeven over het aantal artikelen waar het om gaat ook meesturen met uw journaalpostregels.
BTWfilter: Het is nu mogelijk om per btwcode een splitsing te maken in toewijzing van grootboekrekeningen. Dus voor bv hoog btw kan een andere omzetrekening worden gekozen dan voor lage btw. In dit geval kan in het grootboek duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen omzet op grootboekrekening per btwcode. Tevens is mogelijk om ook andere rekeningen te kiezen waarop niet direct btw wordt geboekt, maar die wel worden aangestuurd door de btwcode in de boeking. Zo zou bv korting ook op een andere rekening kunnen komen.

 

ExclamationSmall Zorg ervoor dat voor de debiteurenpost altijd maar één openstaande post per faktuur wordt gecreerd. Dus zet daar geen uitsplitsingen op voor verkoopsoorten, ISBN's, BTWcodes en andere filters!

 

ExclamationSmall PAC maakt in de journaalposten geen onderscheid in positieve en negatieve omzetmutaties. Zie voor een uitgebreidere uitleg onderaan de voorraadjournaalposten.