Journaalposttypen

Top  Vorige  Volgende

PAC kan journaalposten genereren, om de financiële gevolgen van acties in PAC aan de financiële administratie te communiceren. De vorm van deze journaalposttypen staat in PAC vastgelegd onder Hoofdmenu | Stamgegevens | Journaalposttypen:

 

PAC Stamgegevens Journaalposttypen

 

ExclamationSmall Journaalposttypen zijn complex en fouten in deze stamgegevens kunnen grote gevolgen hebben voor de correcte invoer van uw financiële administratie. Wijzig deze gegevens alleen als u zeker bent van deze wijziging en neem indien nodig contact op met Verkaart Automatisering voor u deze wijziging doorvoert.

 

Het scherm is opgedeeld in twee delen. Aan de bovenzijde wordt een regel met informatie over de journaalpostype weergegeven, zoals een omschrijving, het Dagboek en het magazijn waar deze journaalpost voor geldt. Als u klikt op een regel in de bovenste helft van het scherm, worden in de onderste helft de bijbehorende journaalpostregels getoond, waarin staat aangegeven welke boekingen precies moeten worden gemaakt voor het geselecteerde journaalposttype.

 

Het is mogelijk om een controlelijst af te drukken (knop Controle afdrukken)met een matrix van gebruikte coderingen zodat er geen overlap is en er geen mutaties worden vergeten. De lijst is een aanzet voor een diepgaande handmatige consistentiecontrole.

 

De gehele definitie van een journaalposttype kunt u genereren naar Excel dmv de knop Definitie afdrukken. Daarin komen dan zowel de kopregels als de subregels. Deze worden overzichtelijk getoond waarbij eerst de kopregel wordt herhaald per regel met daarachter de subregel (ofwel grootboekrekeningen).

 

Het komt bij de inrichtingsfase nog wel eens voor dat een bedragveld of omschrijving anders moet zijn over de hele linie. Dit kan globaal (dus voor alle journaalposttypes) in een keer worden gewijzigd door de knop Zoek en vervang. De functie werkt niet zondermeer op opzoekvelden met een onderliggend ID waaronder grootboekrekening. Dit is een power-user functie!

 

Er zijn diverse soorten journaalposttypen die u kunt inrichten afhankelijk van de modules die u heeft.

 

ExclamationSmall Filters. De velden in zowel de kop- en subregels tussen accolades (bv {Verkoopsoorten} ) geven aan dat het om een filter gaat. Dit houdt  in dat hiermee regels beperkt worden tot de geselecteerde opties. Indien er geen uitsplitsing hoeft plaats te vinden kan de optie [Alles] worden geselecteerd.

 

 

Tips Ten behoeve van grote wijzigingen in de inrichtingsfase heeft u als poweruser enkele extra kolommen tot uw beschikking met de lijsten van de opzoekwaarden die u eenvoudig kunt knippen en plakken naar andere journaalposten. Daarmee kan de inrichting sneller verlopen.