Voorlopige afrekeningen maken

Top  Vorige  Volgende

Nadat de importverwerking heeft plaatsgevonden kunnen voorlopige afrekening worden berekend en eventueel afgedrukt. Dit kan met het doel op het werkelijk gaan afrekenen (na de afrekenperiode) of om tussentijdse resultaten te berekenen tbv royaltyvoorziening of het tussentijds informeren van auteurs/rechthebbenden.

 

Werkinstructie

[meermalen na afrekenperiode; periodiek tbv tussentijdse resultaten]

 

In het venster Royaltyproces (Hoofdmenu | Royalty | Proces):

Eventueel Verwijderen voorlopige afrekeningen mbv de knop Verwijderen
Berekenen van de royalty's dmv de knop Genereren
Optioneel Direct afdrukken alle afrekeningen dmv de knop Afdrukken afrekening
Optioneel Selectief afdrukken van afrekeningen dmv de knop Tonen afrekeningen. U kunt dan aangeven hoeveel afrekeningen u wilt afdrukken en met welke sortering. U kunt dit ook als snel schakelbord gebruiken om de relatie/rechthebbende weer te geven en heel gericht handelingen te verrichten op de relatie en z'n afrekeningen.
U kunt nu rapportages genereren op basis van de berekende royalty's.
Tevens kunt u selectief relaties en/of uitgaven openen om handelingen mbt de royalty's uit te voeren.