Verwerken en controles uitvoeren

Top  Vorige  Volgende

De verwerking van omzet en voorraad uit andere onderdelen is al eerder genoemd bij de werkinstructies voor importeren. Echter het kan te allen tijde handmatig worden gestart bij onzekerheid over de interne gegevens. De verwerking zorgt ervoor dat de importtabellen met voorraad en omzetgegevens worden omgezet naar jaar, halfjaar en kwartaal dossiers afhankelijk van de actieve periode en de voor die periode geldende contracten (dit wordt bepaald door de frequentie: jaar, halfjaar of kwartaal). De gegevens worden per uitgave (ISBN) opgemaakt en kunnen zodoende ook voor die periode worden gecorrigeerd indien nodig (correctiebeheer).

 

Het komt regelmatig voor dat gegevens ontbreken in PAC omdat deze nog niet zijn verwerkt of zijn vergeten. Tevens kunnen de cijfers rekenkundig onjuist zijn. Daarom is het noodzakelijk om controle overzichten te genereren waarop duidelijk wordt wat ontbreekt en onjuist is zodat daarvoor de nodige activiteiten kunnen worden ondernomen.

 

Werkinstructie

[periodiek: maandelijks, kwartaal, half jaar, jaar]

 

In het venster Royaltyproces (Hoofdmenu | Royalty | Proces):

[Als nog uitgevoerd] Verwerken
Uitvoeren Rapportage Controle uitgaven. De ISBN's die hierop zijn vermeld dienen te worden ingevoerd als project en/of uitgave.
Uitvoeren Rapportage Controle contracten. De uitgaven die hierop zijn vermeld dienen een contract te krijgen.
Uitvoeren Rapportage Controle voorraad ev-bv. De voorraadstanden van de magazijnen kan verschillen, maar moeten gelijk worden gesteld in correctiebeheer of door de knop EV -> BV actieve per. Het verschil moet ook worden geboekt om de check op 0 te krijgen.
Uitvoeren Rapportage Controle totaal vrd ev-bv. Zoals hierboven maar dan op totaalniveau. Verschillen moeten wel via de individuele magazijnen worden rechtgezet.
Uitvoeren Rapportage Controle checks<>0. Hierop komen alle rondrekeningen waarvan het saldo niet gelijk is aan 0. Deze moet worden hersteld via correctiebeheer zodat de afrekening de juiste cijfers weergeeft.
Uitvoeren Rapportage Verkopen zonder afspraken. Omzet op een bepaalde verkoopsoort waarvan in het contract geen afspraken zijn gedefinieerd worden hier vermeld. Daarop al dan niet actie worden ondernomen. Om de lijst kort te houden raden wij aan om alle contractafspraken in te vullen ook al zijn deze 0% zodat de lijst echt de probleemgevallen weergeeft.
Uitvoeren Rapportage Rondrekening. De gehele rondrekening van alle titels in de actieve periode wordt hiermee aangemaakt. Op deze manier kunnen controles op grote aantallen zelf handmatig worden bekeken door in Excel de juiste sorteringen te gebruiken.
Uitvoeren Rapportage Correcties. Hiermee de handmatig gemaakte correcties (sec) getoond tbv invoercontrole en om te zien op welke titels sterk is ingegrepen zodat eventueel kan worden geanalyseerd of hiermee iets structureels aan de hand is.
Corrigeren rondrekening
Opnieuw deze procedure