Handmatige mutaties toevoegen

Top  Vorige  Volgende

De geimporteerde goederen rondrekening en omzet kunt u aanvullen zodat deze juist en compleet wordt. De geimporteerde gegevens zijn niet altijd per definitie juist. Er kunnen kleine en grote (veelal verklaarbare) verschillen optreden die naar 0 moeten worden gebracht zodat de auteur/rechthebbende geen onjuistheden ontvangen en/of onnodige vragen hoeft te stellen. Tevens kunnen aantallen en omzet mbt externe magazijnen, webshops e.d. worden ingevoerd (soms is hiervoor een op maat gemaakte importdefinitie voor geschreven).

 

Werkinstructie

[periodiek: jaarlijks, maandelijks, wekelijks]

 

Ga naar Hoofdmenu | Royalty | Voorraadcorrectiebeheer en kies jaar, frequentie en het ISBN die moet worden aangepast/bekeken.
Zorg ervoor dat de Saldoposities Check NL, Check BE, Check UG, Check (indien aanwezig) in de kolom Resultaat op 0 staan. Eventueel zorgt u ervoor dat alleen Check (op totaalniveau) op 0 staat en laat u checks binnen magazijnen bestaan. Dat is afhankelijk van de striktheid van uw werkwijze.
Wijzig onderdelen (componenten) zodat deze juist zijn door in de resultaatkolom de resultaatwaarde in te vullen of door in de correctiekolom een mutatie in te vullen waardoor automatisch het resultaat wordt berekend.
Ontbrekende omzetonderdelen kunt u met de knop Omzet toevoegen invoegen en invullen. (Alle niet omzet-onderdelen zijn standaard ingevuld en kunnen niet worden verwijderd)
Nevenrechten kunt u invullen in tabblad overige rechten indien dit onderdeel is geactiveerd en ingericht is.
Correcties waarvan u wilt dat u hierop wordt geattendeerd in het volgende jaar dient u van commentaar te voorzien middels het vak Notities. (volgende periode staat dit in het vak Notities vorige periode)
U kunt in het eerste jaar retouren reserveren (als u inmiddels weet dat het saldo verkopen aan het begin van het volgende jaar negatief is) door een x-aantal negatief in te vullen in de kolom Correctie (maak daarvan een notitie én gebruik de knop Regel reserveren zodat u ziet dat het om een retourreservering gaat - dit is slechts een visuele markering!).
Indien u in het vak Notities vorige periode aanwijzingen ziet staan, dan dient u hierop actie te ondernemen.
Staat in het vak Notities vorige periode dat er vorig jaar/periode retouren zijn gereserveerd dan kunt u met de knop -/- correcties VP overnemen alle correcties van de vorige periode overnemen. Alle correcties worden overgenomen, niet alleen de retourreserveringen. Maar dit ziet u doordat alleen de retourreserveringen oranje gemarkeerd zijn. Maak de andere leeg door ze op 0 te zetten in de correctiekolom. Tip: Klik op de knop <Periode terug of Periode vooruit > om snel te schakelen tussen deze periodes.