Rapportages afdrukken

Top  Vorige  Volgende

Na het berekenen van de royalty's zijn de onderliggende resultaten beschikbaar gekomen om weer te geven in diverse rapportages.

 

Werkinstructie

[meermalen na afrekenperiode; periodiek tbv tussentijdse resultaten]

 

In het venster Royaltyproces (Hoofdmenu | Royalty | Proces):

Uitvoeren Rapportage Afgerekende titels. Per titel een overzicht van royalty's en verrekening met voorschotten.
Uitvoeren Rapportage Rechthebbenden. Per rechthebbende een totaaloverzicht van berekende en te betalen royalty's en verrekening met voorschotten.
Uitvoeren Rapportage Rechthebbenden met titels. Per rechthebbende en titel een overzicht van royalty's en verrekening met voorschotten.
Uitvoeren Rapportage Verkoopsoorten. Per titel en verkoopsoort een beknopt overzicht van afzet, verkoopprijs, grondslag en berekende royalty.
Uitvoeren Selectie Relaties mailen. Alle rechthebbenden die worden afgerekend worden in de selectiebuffer geplaatst waarna een standaard brief of etiket kan worden gemaakt of het BCC veld kan worden gevuld (via klembord of middels de PAC Outlook module rechtstreeks).