Mutaties vanuit Boekhouding/overig

Top  Vorige  Volgende

Het is mogelijk dat u zelf een Excelbestand bijhoudt met rechtstreekse leveringen en omzetten (buiten het CB om) en ontvangsten (inslagen). Tevens kan het zijn dat u gebruik maakt van externe partijen voor levering en fakturatie waarvan u ook de gegevens in het Excelbestand bijhoudt. Indien dit excelsheet voldoet aan een aantal gestelde PAC eisen dan kan het als basis dienen voor de royalty.

 

Werkinstructie

[periodiek: maandelijks, kwartaal, halfjaar, jaar]

 

Zorg dat het Excelbestand compleet en juist is
Importeren omzet en voorraad uit dit bestand mbv de knop Communicatie | Importeren | Royalty handm.mutaties
Verwerken geimporteerde mutaties dmv de knop Royalty | Proces | Verwerken