Mutaties van CB

Top  Vorige  Volgende

Bij het importeren middels de knop Mutaties van CB en Libridis worden veel verschillende gegevens van CB geimporteerd. Welke gegevens worden geimporteerd is afhankelijk van de abonnementen die u bij het CB heeft afgesloten. Mogelijke abonnementen zijn:

 

Abonnement orderinvoer
Het digitaal indienen van orders
Ontvangstbevestiging van het digitaal orderbericht
Relatiebestand
Artikelbestand
Het indienen van artikelen via ONIX

 

Abonnement ordermanagement
Uitgevoerde Opdrachten
Niet Uitgevoerde Opdrachten
Openstaande Opdrachten

 

Abonnement voorraad
Goederenbeweging
Voorraad

 

De actuele prijzen en afspraken kunnen bij Herman Koetsier of uw accountmanager van het CB worden nagevraagd.

 

Het kan voorkomen dat u na het importeren van de CB gegevens een melding krijgt. Dit komt dan omdat de geimporteerde CB gegevens niet aansluiten op de inhoud in PAC. Dit kan bijvoorbeeld in onderstaande gevallen voorkomen:

 

U wilt omzet, voorraad of voorraadmutaties van het CB importeren, maar het ISBN bestaat nog niet in PAC. U dient nu dit ISBN alsnog aan te maken in PAC waarna de juiste koppeling wel bestaat en u de gegevens verder kunt verwerken.
Het CB levert een relatie aan met een nieuwe klantgroep. Deze CB Klantgroep moet dan eerst worden gemapt naar de juiste PAC klantgroep bij CB CB Klantgroepmapping waarna u verder kunt verwerken.
U heeft meerdere drukken, maar de aangeleverde informatie van het CB bevat alleen ISBN en geen drukinformatie. Om toch de mutaties en voorraad op de juiste druk te registreren is een signaalfunctie nodig. Één van de meest voor de hand liggende signaal-/controlemomenten is als bij CB een inslag wordt geregistreerd. Dat kan in PAC worden ingesteld zodat bij import van inslag van CB de mutaties op het ISBN worden geblokkeerd. Vervolgens worden van alle geblokkeerde titels na de initiële import via een handige functie in de cockpit bij voorraad overboeken gevraagd welke actie moet worden ondernomen. Dit kan zijn dat er niets hoeft te gebeuren, er is geen nieuwe druk en de inslagboeking is wellicht een correctie. Het kan ook zijn dat er wel een nieuwe druk is, dat kan dan worden ingesteld en dan zal de actuele voorraad worden overgeboekt. Hierna kunnen de voormalig geblokkeerde ISBN mutaties verder worden verwerkt.

 

De gegevens van het CB worden op verschillende tijdstippen klaargezet. De laatste CB gegevens (artikelen) worden voor zover bekend pas rond een uur of 8 klaargezet. Houdt u hier rekening mee als u gebruik maakt van batchrun of als u zelf gegevens middels FTP ophaalt van de server van het CB.

 

Indien u iedere dag uw CB gegevens importeert dan zal het importeren van CB gegevens niet veel tijd kosten. Als u rond 7 of 8 uur de import start, dan zal de import afgerond zijn voor uw medewerkers met PAC aan de slag willen. Het importeren van grotere bestanden (maandbestanden), bijv omdat u een inhaalslag moet maken met de import, zal wel langer duren. U moet er dan rekening mee houden dat de gebruikers van PAC een langere periode (mogelijk enkele uren) niet met PAC kunnen werken.