Importeren

Top  Vorige  Volgende

Mogelijk imports zijn (afhankelijk van uw licentie):

 

Orders van vertegenwoordigers: hiermee haalt u de orders die uw vertegenwoordigers aan u hebben gestuurd op.
Externe orders: Dit is een grote hoeveelheid orders dat in een ander formaat wordt aangeleverd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan BGN Orders. Dit wordt als volgt gedaan: BGN bestand -> platte XML -> XSL conversie -> werkbaar PAC XML -> PAC Tabellen.
Mutaties van CB en Libridis: Hiermee importeert u gegevens van CB en Libridis over afzet en klantgegevens.
AccountView Stamgegevens: Hiermee importeert u enkele stamgegevens van AccountView naar PAC.
Onderhanden Werk: Met deze import haalt u gegevens uit uw financiële pakket (op dit moment Bestmate) op en importeert deze in PAC. Deze gegevens worden gecombineerd met calculatiegegevens in PAC om zo de rapportage Onderhanden Werk te creëren.
Royaltyvoorraad: Hiermee kunt u voorraadgegevens van het CB importeren tbv uw royaltyafhandeling
Royaltyverkopen: hiermee kunt u verkoopgegevens van het CB importeren tbv uw royaltyafhandeling.
Royalty hand. mutaties: Hiermee kunt u handmatige mutaties die op een bepaald formaat verwerkt zijn importeren in PAC.
Importeren Klopotekbestanden. Hiermee kunt u, via een XML import, gegevens uit het programma PPM van Klopotek importeren in PAC. Op dit moment kunnen worden geimporteerd: titels, omzet, klanten, stroomnummers en drukdetails.

 

Indien er tijdens het importeren van gegevens problemen voordoen, dan zal PAC hierover een document genereren met de geconstateerde problemen.