CB Klantgroepmapping

Top  Vorige  Volgende

Het Centraal Boekhuis hanteert een veelvoud aan klantgroepen. Deze klantgroepen zullen en kunnen echter niet overeenkomen met de klantgroepindeling die u wilt hanteren voor het inzien van uw omzetcijfers en in nota rapportages. PAC biedt daarom de mogelijkheid om de CB klantgroepen te mappen naar PAC Klantgroepen. Dit doet u onder CB Klantgroepmapping.

 

PAC Communicatie Klantgroepmapping

 

In CBKlantgroepmapping ziet u op iedere regel in het veld toelichting een omschrijving van de klantgroep die het CB hanteert. U kunt vervolgens in de kolom Mappen naar klantgroep een PAC Klantgroep selecteren. gegevens van meerdere CB Klantgroepen kan zo in PAC worden samengevoegd in één PAC klantgroep. De overige gegevens hoeft u niet te wijzigen.

 

Indien er bij een import van CB gegevens nieuwe klantgroepen worden aangemeld, dan worden deze door PAC automatisch toegevoegd onderaan de lijst van CB klantgroepen in de CB Klantgroepmapping. U krijgt hier bij de import ook een melding van. Als u CB Klantgroepmapping opent, dan ziet u dat er onderaan de lijst nieuwe regels zijn toegevoegd, waarbij de kolom mappen naar klantgroep nog niet is ingevuld. Deze regels zijn fel rood gekleurd en daarmee duidelijk herkenbaar. Het is belangrijk dat u deze regels zo snel mogelijk vertaalt naar de juiste PAC klantgroep, ten behoeve van een juiste verwerking van de omzet en in nota gegevens.