CB Omzetmutatietypes

Top  Vorige  Volgende

Dit onderdeel wordt ingericht door de consultant van Verkaart Automatisering. U dient hier geen wijzigingen in aan te brengen, tenzij u hierin door Verkaart Automatisering wordt ondersteund. u kunt het vinden onder Communicatie | Centraal Boekhuis | CB Omzetmutatietypes. Het volgende venster (deel 1) wordt weergegeven:

 

PAC Stam CB Omzetmutatietypes

en de volgende kolommen:

 

PAC Stam CB Omzetmutatietypes rest kolommen

 

Omschrijving - de omschrijving van de omzetmutatie, soms alleen weergegeven door combinaties van codes omdat er geen echte omschrijving van is.
OPD - Opdrachttype bij CB
VOS - Verkoop Omzet Soort bij CB
TVWC - Transactie Voorwaarde Categorie bij CB (AANB, DIO, DUD) voor automatische kortingsbepaling
Retour - Retourcode, bijvoorbeeld RVR = recht van retour, BES = beschadigd, e.d.
BestIndicatie - Bestemmingsindicatie van de goederen, C=Courante voorraad, I=Incourante voorraad
Actief - Om aan te geven of er automatische verwerking op plaatsvindt bij import. Als deze uitstaat en er wordt op deze code geimporteerd komt deze code automatisch op een foutlijst. Kan handig zijn als u wilt controleren of bepaalde foutieve combinaties worden toegepast en zo actie daarop ondernemen.
IsOmzet - Om aan te geven of de omzet ook als zodanig moet worden geregistreerd in PAC omzet, zo ja waarop, zie hieronder.
Omzetmagazijn - Als het omzet is, is het vrijwel altijd CB magazijn. Er zijn op dit moment geen situaties bekend waarin dat niet zo zou moeten zijn. Wellicht in de toekomst.
< vks A - U kunt ervoor zorgen dat verkeerde gecodeerde Presenten/gratis exemplaren toch op Present komen ipv bv foutieve Aanbieding. Dan dient u Korting% op 100% te zetten, < Vks A op 'aanbieding' (etc) en = vks B op Presenten.
Korting% - U kunt korting splitsen, bijvoorbeeld 100% is altijd Presenten ondanks de gebruikte code, maar hoge korting zou ook kunnen. Met 0% geeft u aan niet te splitsen. Dan geldt = vks B. U kunt dan < vks A niet gebruiken.
= vks B - Als de korting gelijk is (of hoger) aan Korting % dan deze ingestelde verkoopsoort gebruiken.
vrd mut 1 - Voorraadmutatie 1: Als deze omzet een voorraadmutatie met zich meebrengt (in de meeste normale gevallen wel) dan dit aanvinken bij de eerste mutatie.
VM1magazijn - Voorraadmutatie 1 - Magazijn : Het magazijn waarin deze mutatie wordt geplaatst. Meestal Centraal Boekhuis, maar soms ook PM (pro memory - te onthouden).
VM1Type - Voorraadmutatie 1 - Het mutatietype waarop de mutatie moet worden geboekt, dit is vaak een interne codering die de mutaties van CB logischer verdicht naar bruikbare types.
VM1Rekenfactor - Voorraadmutatie 1 - De rekenfactor die op het aantal wordt losgelaten. Een positieve verkoop is vaak een negatieve voorraadmutatie (verkoop gaat van de voorraad af).
vrd mut 2 - Als de verkoop ook een tweede voorraadmutatie veroorzaakt dan kan dit worden aangevinkt. Meestal gaat het dan juist niet om Centraal boekhuis, maar om PM of een ander magazijn.
VM2Magazijn - Voorraadmutatie 2 (zie hierboven)
VM2Type - Voorraadmutatie 2 (zie hierboven)
VM2Rekenfactor - Voorraadmutatie 2 (zie hierboven)
Opmerkingen 1-5 - Diverse nuttige opmerkingen

 

De omzetgegevens van het CB bevatten niet altijd de juiste coderingen waardoor niet de juiste mapping van CB-codes naar verkoopsoorten ontstaat. Zo worden de omzetrapportages, journaalposten en royalty's niet juist weergegeven/verwerkt. Meestal zit dit in de kortingsfeer. Bv LNORM (icm andere coderingen w.o. verkoopomzetsoort en transactievoorwaardecategorie) met 100% korting is eigenlijk een gratis levering. Vanaf nu kan worden ingesteld dat LNORM met 100% naar Presenten toe gaat en daaronder op de 'normale' manier naar bv aanbieding (als dat in die codering zo is ingesteld->LNORM/AANB/AANB). Daarmee kan ook het tegengestelde worden gecorrigeerd. Bv LPROM die niet met 100% korting wordt gefactureerd is eigenlijk een normale levering: bij LPROM/DIO/NORM wordt de verkoopsoort naverkoop, bij LPROM/DIO/CLUB wordt de verkoopsoort club en ga zo maar door.