Voorraadherwaardering

Top  Vorige  Volgende

Er is een uitgebreid systeem voor voorraad herwaardering toegevoegd. Het houdt in dat de Actuele kostprijs van de actuele druk naar de VVP wordt overgezet en wordt gecontroleerd met aanwezige mutaties. Indien deze mutaties een andere VVP hebben, dan worden ze geherwaardeerd. Mutaties die nog niet gejournaliseerd zijn worden gewoon bijgewerkt (VVP overschreven) en mutaties die wel gejournaliseerd zijn naar de boekhouding krijgen 2 herwaarderingsmutaties (af en op) (de originele mutatie blijft intact omdat deze tenslotte al is verwerkt). De afboeking is -[aantal] * vorige VVP en de opboeking is +[aantal] * nieuwe VVP. De af- en opboekingsmutaties zijn gesaldeerde mutaties obv mutaties met dezelfde doelmutatie*, hetzelfde magazijn, dezelfde 'vorige VVP' en uit dezelfde maand. Een éénmaal geherwaardeerde mutatie kan niet opnieuw worden geherwaardeerd (tevens de afwaarderingsmutatie niet), omdat anders inconsistenties ontstaan. *Doelmutatie: per voorraadmutatietype kan worden ingesteld wat het doelmutatietype is bij herwaardering. Zo kan INSLAG op INSLAG worden geherwaardeerd en de rest op OVERIG (oid), maar het kan ook allemaal worden uitgesplitst (is default/standaard), maar dit genereert veel (wellicht overbodige) individuele herwaarderingsmutaties. Voordeel is dat de herwaardering netjes op de goede grootboekrekeningen terecht komen.

 

Meer details zijn te vinden in het fiatscenario en de voorraadmutatietypes.