Reservekopie opslaan

Top  Vorige  Volgende

Bij goed risicomanagement hoort ook het maken van reservekopieën (en herstellen bij noodsituaties). Naast backups die vaak 's nachts op de server worden gemaakt, heeft PAC ook een mogelijkheid om backups te maken van de administratie(s). Dit kan nodig zijn omdat een update dient plaats te vinden of andere applicatie handelingen vereist zijn die risico op beschadiging met zich meebrengen.

 

Klik in Systeemfuncties op de knop Reservekopie opslaan

 

PAC Reservekopie opslaan

Kies vervolgens voor Gehele administratie (u kunt een deel van de administratie doen, maar daarvoor heeft u het wachtwoord van onze service desk nodig omdat alleen in speciale gevallen in overleg met de service desk incomplete backups mogen worden gemaakt) en klik vervolgens op Verder.
Vervolgens wordt een standaard map getoond met een automatische bestandsnaam. Deze standaard map is de meest logische plaats voor backups in de administratie map, te weten de map BAK. De bestandsnaam is opgebouwd uit de datum met volgnummer: jjmmddnr gevolgd door .PBU (Pac BackUp) waarbij jj=jaartal, mm=maand, dd=dag en nr=en dagvolgnr, als er op één dag meerdere backups worden gemaakt wordt automatisch doorgenummerd zodat maximaal 99 backups op één dag mogelijk zijn.
Als dit akkoord is, klik dan op Opslaan. U ziet een zwart scherm met een voortgang.
Als de backup is gemaakt, heeft u nog de mogelijkheid om direct de map in een verkenner weer te geven. Klik op Ja als u dit wilt.