Reservekopie herstellen

Top  Vorige  Volgende

In een noodgeval kunt u een reservekopie herstellen (mits u deze regelmatig aanmaakt uiteraard). Vaak zal dit zijn in het geval u terug wilt naar een vorige situatie door een actie die u zojuist heeft uitgevoerd. In een enkel geval is de administratie onherstelbaar geraakt en dient u een reservekopie terug te zetten.

 

Deze situatie beschrijft het herstellen van een reservekopie die is aangemaakt binnen PAC zelf.

 

Klik in Systeemfuncties op de knop Reservekopie herstellen

 

PAC Reservekopie herstellen

 

Controleer of het de juiste reservekopie is, want standaard wordt het meest actuele bestand gezocht en geplaatst, maar dat hoeft niet altijd het juiste bestand te zijn.
Als het niet juist is, klik dan op de zoekvensterknop naast Reservekopie, dan wordt het volgende venster geopend:

PAC Reservekopie herstellen alternatief bestand

Kies dan de juiste reservekopie (De bestandsnaam is opgebouwd uit de datum met volgnummer: jjmmddnr gevolgd door .PBU (Pac BackUp) waarbij jj=jaartal, mm=maand, dd=dag en nr=en dagvolgnr, als er op één dag meerdere backups worden gemaakt wordt automatisch doorgenummerd zodat maximaal 99 backups op één dag mogelijk zijn.) en klik op Openen.
Als de informatie vervolgens de juiste reservekopie weergeeft, kies dan voor de knop Verder in het venster Reservekopie herstellen.
Vervolgens wordt de voortgang weergegeven in een zwart status venster:

PAC Reservekopie herstellen voortgang

Daarna is de reservekopie hersteld.