AccountView

Top  Vorige  Volgende

PAC Algemene Instellingen AccountView

 

AccountView is één van de Boekhoudsystemen / Financiële Administratie pakketten waarmee PAC een koppeling verzorgt. Om deze koppeling te realiseren dienen enkele instellingen te worden ingericht. Bij het onderdeel AccountView kunt u het volgende instellen:

 

Met uit te wisselen onderdelen kunt u aangeven welke gegevens uit PAC worden overgezonden naar Accountview en andersom.
Het genereerde Debiteurnr in PAC kan met een voorloopcode (prefix) worden doorgezonden naar AccountView. In PAC kan een debiteurnr 100 ook als crediteurnr 100 bestaan, maar in AccountView niet. Door het toevoegen van een 'D' worden dubbelen voorkomen. Op de faktuur in PAC kan het nummer gewoon zonder voorloopcode worden weergegeven.
Bovenstaande geldt ook voor het Crediteurnr en dan met bijvoorbeeld een 'C'.
Door het aanvinken van Journaalposten zonder mutaties melden kan met name in testsituaties worden gecontroleerd of de verwachte journaalposten worden aangemaakt of niet. Van niet aangemaakte journaalposten bij een bepaald journaalposttype wordt een lijst weergegeven.