Voorschotten

Top  Vorige  Volgende

Het tabblad voorschotten geeft net als het tabblad contracten een overzicht van de Voorschotgegevens die aan deze relatie zijn gekoppeld. Ook kan door het klikken op de knoppen aan de rechterzijde snel naar het voorschottenbeheer worden gegaan. Zo kunnen voorschotten snel worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. Verder kan een voorschot van hieruit direct worden geactiveerd of afgeboekt.

 

Voorschotten

 

ExclamationSmallDe verwerkingstatus van de diverse voorschotten wordt nu visueel weergegeven: Rood is inactief, geel is verrekend zonder restsaldo, groen is actief met een restsaldo (hiervan kan een deel verrekend zijn, maar hoeft niet).