Afrekeningen

Top  Vorige  Volgende

Het tabblad afrekeningen geeft een overzicht van de afrekeningen die zijn gegenereerd. Ook kan hier een afrekening worden toegevoegd (door een klik op de knop Afrekening toevoegen).

 

Van hieruit kunt u ook een afrekening bekijken. U doet dit door te klikken op de knop Afrekening tonen. Nu wordt de afrekening geopend op basis van de in het tabblad algemeen aangegeven afrekeningsoort. Hierbij is nu ook de naam van het gegenereerde bestand zichtbaar, alsook de datum waarop de afrekening werd gegenereerd. De afrekening wordt standaard geopend in Word of Excel. In welk van beide programma's de afrekening wordt weergegeven kan worden aangegeven in de stamgegevens (Royalty - Afrekeningsoorten). Bovendien kan nu in de stamgegevens worden aangegeven of de afrekening inclusief voorbrief en/of racaputilatie is.

Een afrekening wordt bij gebruik van Afrekening tonen niet opnieuw aangemaakt, tenzij deze nooit eerder is gegenereerd (standaard na toevoegen) of het onderliggende afrekeningsbestand is verwijderd.

 

Er vindt op de afrekekening een afrekening plaats op twee decimalen van het berekende royaltyresultaat per afrekenregel (zichtbaar op de afrekening) van de verkoop, teneinde afrondingsverschillen te voorkomen.

 

De volgorde van de verkoopsoorten in de afrekening wordt nu al bij de export geregeld door de volgorde: Afrekensoort (A-Z), ondertrede, nog op trede (aflopend). Dit komt neer op de volgorde die tijdens het berekenen zelf is gevolgd.

 

U kunt de gemaakte afrekening ook weer verwijderen met de knop afrekening verwijderen.

 

U kunt losse afrekeningen de status definitief en voorlopig geven. Door een afrekening de status definitief te geven wordt hiervan (indien u beschikt over de Financiële Koppeling) een journaalpost gemaakt.

 

Afrekeningen