Navigation:  Contracten, Rechten en Royalties > Contracten en Rechten >

Royaltycontractrecht wijzigen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In het royaltycontractbeheer zijn naast de afspraken (staffels en percentages tbv royaltyafrekeningen) ook enkele zaken van belang voor het vastleggen en/of volgen van de rechten. Deze staan in de tabbladen Overige afspraken en Rechten aankopen.

Het royaltycontract is te openen via Projectbeheer of via het Hoofdmenu --> Royaltycontractbeheer (zoeken)

 

Tabblad Overige afspraken:

 

PAC Royaltycontract tabblad Overige afspraken

 

In het veld Inleverdatum kopij wordt de werkelijke inleverdatum van het manuscript/kopij ingeleverd. Als dit nog niet is ingevuld kan hiermee samen met de deadline inleverdatum een actielijst worden samengesteld.
Het veld Deadline inleverdatum kan dus worden toegepast om een uiterste inleverdatum af te spreken waarop het manuscript binnen moet zijn. Dit zou een ontbindende factor in het contract kunnen zijn ivm voorschotten.
De optionele velden Aantal woorden en Vertaaltarief / woord zijn vooral van belang voor afspraken met vertalers en het daarmee samenhangende honorarium.
De velden Ondertekenaar, contract tekendatum en Sjabloon zijn eigenlijk alleen echt van belang voor het genereren van een digitaal (word/pdf) en daarmee papieren versie middels de module Royaltycontract.
De presenten / bewijsexemplaren kunnen worden ingevuld in de velden Aantal presenten (bij eerste druk), # Presenten herdruk (gewijzigde herdruk) en # Presenten drl. herd. (ongewijzigde/doorlopende herdruk).

 

 

Tabblad Rechten aankopen:

 

PAC Royaltycontract tabblad Rechten aankopen

 

In het tabblad Rechten aankopen worden de activiteiten in het aankoopproces geregistreerd (en zijn deze te volgen). Men begint met een contract en later eventueel met een addendum, we noemen dit onderdelen en hieruit ontstaat in de loop van de tijd een zogenoemde aankoophistorie.

Per onderdeel (contracten of addenda) kunnen de volgende vaste zaken worden ingevuld:

De aankoopstatus in het veld Status. Hierin kunnen de volgende statussen worden ingevuld (op volgorde): Nog niet gestart, Onderhandeling starten, In onderhandeling, Aangekocht (of Afgewezen).
In het veld Tekenstatus kunnen de volgende status worden ingevuld: Nog niet getekend, Getekend (of Afgeblazen).
Het contract gaat pas in/is pas geldig vanaf een bepaald moment. Dit kan vooraf worden ingesteld in het veld Geldig vanaf. De mogelijke momenten zijn: Bij tekenen, Bij inleverdatum manuscript, Is verlenging. Deze laatste geeft aan dat het direct volgt op het vorige contract.
Vaak wordt afgesproken hoe lang de looptijd is van een contract. Dit kan worden ingesteld in het veld Looptijd. Als een contract een onbepaalde/onbeperkte looptijd heeft, vul dan 0 in.
Als vervolgens bekend is wanneer het contract ingaat, dan kan ook automatisch de einddatum (t/m) worden berekend adhv de looptijd.
De twee velden 'melden' naast Geldigheid van en t/m kunnen worden toegepast tbv het al dan niet weergeven op rapporten. Bij de meeste einddatums van contracten wil je kunnen beoordelen of er vervolgafspraken moeten worden gemaakt. Dan zet je melden aan, en als dat in sommige gevallen niet hoeft, dan zet je het uit. Als dit overigens altijd van belang is, dan hoef je melden niet te gebruiken (leeg laten) zodat de lijsten anders kunnen worden beoordeeld.
De volgende vergoedingstypes kunnen van toepassing zijn:
PAC Royaltycontract tabblad rechten aankopen veld Vergoedingtype
Als het om royalty/licentie gaat, dan kan het voorschot en betalingsscenario worden ingevuld:
PAC Royaltycontract tabblad rechten aankopen Waarde RoyaltyLicentie
Deze velden worden nu nog niet gebruikt om het werkelijke voorschot te vullen, maar dit zou in de toekomst wellicht kunnen plaatsvinden. Het betalingsscenario is vrij in te richten. Dus bv 100% bij tekenen of verschijnen, maar ook delen zoals 50%/50% of 33%/33%/34% bij verschillende oplevermomenten.
Als Afkoop/overdracht van toepassing is, dan kan het veld Eenmalige som worden ingevuld. Ook met een betalingsscenario.
Bij VvL kan het veld Eenmalige vergoeding worden ingevuld. Ook met een betalingsscenario.

 

Naast deze vaste velden kan er ook een vrije workflow worden ingericht. In het onderstaande voorbeeld is er eigenlijk teveel ingericht, omdat sommige activiteiten al als vast veld zijn ingericht. Maar voor het idee zullen we dit verder toch weergeven:

PAC Royaltycontract tabblad Rechten aankopen Activiteiten

De activiteiten kunnen nu eenvoudig worden aangevinkt (van boven naar beneden) en dan wordt automatisch de datum ingevuld (die kan worden overschreven). De betrokkene wordt automatisch ingevuld (en is niet wijzigbaar) vanuit de projectrollen. In het activiteitenbeheer kan worden aangegeven welke rol het betreft (en of het kan worden gebruikt binnen het rechtenbeheer, omdat alleen enkele activiteiten uit de totale lijst tbv PAC Planning van toepassing is op rechtenbeheer).

 

Al de bovengenoemde vaste en vrije velden kunnen worden gebruikt in de rechtenrapportages. Daarmee wordt het dus mogelijk om specifieke filters te leggen op de Excel-output om deze voor interne medewerkers beschikbaar te maken tbv todo's en andere aandachtspunten.

 

Tot slot kan in dit scherm ook (voorlopig) aangegeven worden of er E-book rechten bestaan. Dit wordt eenmalig op contractniveau vastgelegd. Dit kan ook zowel bij de agent als de vertaler worden vastgelegd!

 

Notities:

Er kunnen op 4 niveaus notities worden ingevoerd specifiek betreffende rechten: Project, Royaltycontract, Onderdeel (contracten/addenda), Activiteit

 

Ten eerste projectniveau in Projectbeheer, tabblad Rechten, tabblad Notities:

PAC Projectbeheer tabblad Rechten tab Notities

 

Ten tweede contractniveau in Royaltycontractbeheer, tabblad Rechten aankopen, veld Notities (onderin)

PAC Royaltycontract tabblad Rechten aankoop veld Notities

 

Ten derde op onderdeelniveau (contract/addendum) na selecteren juiste onderdeel onder aankoophistorie in tabblad Notities

PAC Royaltycontract tabblad rechten aankoop tab Notities

 

Tot slot zijn er op workflowniveau per activiteit ook nog notities mogelijk in tabblad Planning, Activiteit, Opmerkingen

PAC Royaltycontract tabblad Rechten aankoop tab Planning