Fakturen en BTW

Top  Vorige  Volgende

Er wordt in de fakturatiemodule nu onderscheid gemaakt tussen fakturen met en zonder BTW verplichting.

 

Binnenlandse debiteuren moeten altijd BTW betalen afhankelijk van de BTW code van het product of dienst. Dat kan dus 0%, 6%, 19% of een deelpercentage zijn. Tevens is het mogelijk dat een dienst is vrijgesteld van BTW, bijvoorbeeld subsidies of andere btw vrije diensten.

 

Buitenlandse debiteuren mét een BTW-nummer hoeven geen BTW te betalen. Het BTW-nummer moet dan wel op de faktuur komen en er moet duidelijk vermeld zijn op de ICL-aangifte wat het faktuurbedrag is en het BTW-nummer van de debiteur.

 

Buitenlandse debiteuren zonder een BTW-nummer moet ook altijd BTW betalen; deze worden behandeld als binnenlandse debiteuren.

 

Bij wijzigen van een relatie in de faktuur vindt een extra controle plaats op de doorbelasting van de BTW. Deze mag niet anders worden bij wijzigen van debiteur. Dus indien een buitenlandse debiteur mét btw-nummer tot gevolg heeft dat in de faktuur geen btw wordt berekend, zal PAC het niet toestaan om de debiteur te wijzigen in een debiteur die wel btw plichtig is (en andersom). Dit heeft te maken met de juiste afhandeling van btwcodes tijdens invoer in de faktuurregels.