Inleiding Contracten en Rechten

Top  Vorige  Volgende

Vanaf het moment dat met agenten of auteurs contact wordt gelegd over mogelijke aankoop van rechten voor een uitgeven van een manuscript (in welke vorm dan ook) is het van belang om te kunnen volgen in welk stadium zich dit bevindt. Zeker op het moment dat er meerdere (interne) partijen zijn betrokken bij de aankoop en afspraken dient goede opvolging en traceerbaarheid aanwezig te zijn. Met name de informatievoorziening naar de rest van de uitgeverij moet zodanig zijn dat snel geschakeld kan worden.

 

In PAC wordt gestart met een project zonder dat deze aangekocht is of dat er een uitgeefbeslissing is. Dit kan nu al en wordt vaak gebruikt om een eerste (voorstel)voorcalculatie te maken ivm haalbaarheid. Hiervóór of hierna (dat is afhankelijk van interne organisatie) kunnen aan het project rechtenstatussen worden meegegeven.

 

Vervolgens kunnen er één of twee contracten (agent en vertaler OF auteur) worden toegevoegd (al dan niet met voorlopige royaltyafspraken). In het contract kan worden aangegeven wie rechthebbende is/zijn (contractpartijen), wat inleverdata zijn, presenten en ebook rechten. Dan kan het contract (of later de addenda) worden bijgewerkt obv onderhandelingsstatus, tekenstatus, wanneer het geldig is/wordt, wat de vergoedingswijze is (eenmalig/voorschot/royalty etc) en planningszaken omtrent wie wat gedaan heeft (of moet doen) op welk moment (bv een workflow van het tekenproces).

 

Door het gebruik van de rapportgenerator kunnen velden en condities voor dit onderdeel gekozen om tot specifieke gebruikersrapportages en/of todolijsten te komen.

 

Hieronder volgt een diagram van de diverse niveau's: