Context Informatie Manager

Top  Vorige  Volgende

PAC Algemene instellingen Context Informatie Manager

 

In de Context Informatie Manager kunt u afhankelijk van uw licentie en het aantal daarin opgenomen velden kiezen uit de beschikbare infovelden. Op dit moment zijn er slechts 5 infovelden gedefinieerd, maar deze zullen worden op klantverzoek worden uitgebreid. U kunt dan het aantal velden volgens uw licentie kunnen kiezen in Gekozen infovelden. Deze gekozen velden worden dan voor de gebruikers beschikbaar gesteld zodat zij ze kunnen toepassen in de voor hen belangrijke informatievensters.