Werkinstructie rechten toekennen

Top  Vorige  Volgende

Het rechtenbeheer in PAC verloopt via gebruikers- en rollenbeheer. In PAC zijn een aantal rollen gedefinieerd (bijvoorbeeld de rollen verkoop en productie). Deze rollen zijn vervolgens toegekend aan de gebruikers in PAC.