Veel gestelde vragen Royalty

Top  Vorige  Volgende
Wat is de betekenis van netto excl. en nettoprijs in het voorraadcorrectiebeheer met betrekking tot de afrekening?

netto excl. is het totaalbedrag dat gefactureerd is, dus minus de korting. Excl staat voor exclusief btw. nettoprijs is vervolgens de prijs per boek. Deze bedragen dienen ingevuld te zijn om een juiste afrekening te krijgen.

 

De verkoopprijs rechtsboven (X) op de afrekekening verschilt van de verkoopprijs in de  regels/specificaties (Y).

Dit kan gebeuren na een conversie. X wordt uit het oude systeem gehaald. Deze is exclusief btw.

Y is import van het CB, deze is inclusief btw. Bepaal eerst, los van PAC, de werkelijke prijs. Vervolgens kan er sprake zijn van:

1.X is fout: mogelijk is de verkoopprijs inmiddels veranderd sinds die uit het oude systeem was gehaald. Dit kan worden veranderd op het uitgaveniveau, klik op wijzigen en vervolgens op het tabblad verkoop.
2.Y is fout: Het CB levert foute gegevens of er is handmatig foutief gewijzigd in het voorraadcorrectiebeheer. Dit kan worden veranderd in het voorraadcorrectiebeheer.

 

Als ik een handfactuur invoer verschijnt de verkoopprijs niet.

PAC zal niet uit zichzelf een verkoopprijs invullen bij handfacturen. Er kan immers sprake zijn van een nieuwe prijs of een andere korting. Alle velden achter het component moeten ingevuld worden.

 

Op mijn afrekeningen verschijnen de prijzen de ene keer inclusief en de andere keer exclusief btw.

PAC haalt deze gegevens uit het royaltycontract, waar deze afspraken worden vastgelegd. Ga naar het royaltycontract en controleer de berekenwijze. Hier wordt vastgelegd waar de royalty over wordt berekend.

 

Op de afrekening verschijnt een aantel exemplaren waar onbedoeld geen royalty wordt verrekend (er staat 0%).

Als er een aantal exemplaren zonder royaltypercentage verschijnt betekent dit waarschijnlijk dat de betreffende verkoopsoort nog niet goed in het contract is opgenomen. Ga naar het betreffende contract en controleer onder verkoopsoorten en staffels of de verkoopsoort is aangemaakt en zo ja of er een percentage is ingesteld.

 

Op de afrekening verschijnen wel de aantallen en de percentages, maar geen prijs waarover berekend wordt.

De verkoopprijs is voor deze verkoopsoort nog niet bekend. Ga naar het voorraadcorrectiebeheer en voer alsnog de velden achter het betreffende verkoopcomponent in.

 

De aanhef en/of adressering op de afrekening kloppen niet.

Ga naar de betreffende relatie in het relatiebeheer en klik op Volledige naam links boven. Hier worden de verdere aanhefgegevens ingevoerd, zoals “de heer” en de initialen.

Voor de adressering, klik op de knop Adres om het adres handmatig te corrigeren en/of aan te vullen.

 

CB-geïmporteerde club-verkopen verschijnen zonder prijs.

De clubverkoopprijs is niet bekend bij het CB en wordt daarom ook niet meegezonden. De afspraken die in het royaltycontract zijn vastgelegd bepalen hoe en waarover er verrekend wordt. Twee mogelijke manieren hiervoor zijn:        

1.In het contract als berekenwijze %Prijs/ex kiezen, waarbij een grondslagprijs moet worden ingevuld (7de kolom)
2.In het contract als berekenwijze netto inc kiezen, waarbij de clubverkoopprijs in het voorraadcorrectiebeheer onder nettoprijs incl. wordt ingevuld.

 

Waar en hoe moet ik handfacturen invoeren?

Dit gebeurt in het voorraadcorrectiebeheer. Hier staan de meest voorkomende verkoopsoorten al vermeld, waarbij de aantallen en prijsgegevens ingevuld kunnen worden. Een handfactuur betreft voor een uitgeverij doorgaans Boekhandel UG. Let er op dat alle gegevens handmatig ingevoerd zijn of worden. Als de bedoelde verkoopsoort of mutatie niet in het rijtje staat kunt u deze toevoegen middels de knop omzet toevoegen links onderin.

 

Wat is de check in het voorraadcorrectiebeheer?

Bij handmatige invoer zal het ingevulde aantal opgeteld worden bij de check van dat magazijn/land en de eindcheck. Er worden immers extra exemplaren als omzet ingevoerd en deze moeten met een andere post in het correctiebeheer worden verantwoord.

 

Hoe verwerk ik vernietigingen in het voorraadcorrectiebeheer?

Dit is te verwerken onder opruiming. Op de afrekening komt dit aantal dan onder de voorraadmutaties te staan. Bij een dergelijke invoer is het misschien raadzaam om gebruik te maken van de notitiefunctie in het correctiescherm voor een verklaring of toelichting.

 

Waar voer ik export naar een ander land dan België in?

Het gaat te ver om elk mogelijk exportland in de lijst te zetten. Alle export kan onder export België ingevoerd worden, op de afrekening verschijnen deze aantallen altijd enkel als “Export”

 

Hoe vul ik de contactgegevens en functie van en relatie in?

Dit hangt af van of de relatie op zichzelf staat of gerelateerd is aan een andere relatie, bv als contactpersoon. In het eerste geval vul je de relevante gegevens in het scherm van de betreffende relatie is. Hier kun je ook de functie van de relatie selecteren, bv directeur.

In het tweede geval vul je de relevante gegevens in het Relatieverband-scherm.