Onderhanden werk detaillijst

Top  Vorige  Volgende

Vanuit het projectselectievenster in Hoofdmenu | Projecten | Projecten selecteren kunt u op het instelbare niveau Druk ook een detaillijst genereren van de titels met voor-  en nacalculatiedetails die onderhanden zijn. U kunt uw selectie bijvoorbeeld uit een Excelbestand importeren. De lijst selecteert u onderin en heet Onderhanden werk detaillijst (uit buffer) en ziet er als volgt uit:

 

PAC Rapportages Onderhandenwerk detaillijst

 

Per kostensoort ziet u hier in de kolommen KostenVoorCalc en KostenNaCalc de details per kostensoort en ziet u welke inkoopfacturen u nog kunt verwachten (match tussen verwacht en behaald). Ook kunt u op deze manier dubbele facturen ontdekken. De overige kolommen zijn totaalkolommen zodat u overzicht houdt op de afsluiting van het project/druk. Deze totalen sluiten aan met het totaal van de lijst Onderhanden werk totaallijst (uit buffer).