Journaalverslag royalty verrekening berekende royalty

Top  Vorige  Volgende

Hieronder volgt een voorbeeld van een journaalverslag van de berekende royalty's op ISBN niveau van definitieve afrekeningen. Dit is afhankelijk van de inrichting van uw journaalposttype!

 

PAC Journaalverslag Royaltyverrekening berekende royalty