Journaalposten maken

Top  Vorige  Volgende

Als alle afrekeningen definitief zijn gemaakt, maar ook als nieuwe voorschotten zijn ingevoerd, dan kunnen journaalposten hiervan worden gemaakt naar AccountView.

 

Werkinstructie voorschotten

[periodiek: per maand, kwartaal of jaar]

 

Allereerst moeten de crediteuren en artikelen (ISBN's) in Accountview worden bekend gemaakt via Communicatie | Exporteren | AccountView stamgegevens
Dan kunnen de journaalposten worden geselecteerd in Communicatie | Exporteren | Journaalposten
Onthou waar de vinkjes nu staan van de kolom Uitvoeren (printscreen en plakken in Word) en vink alles uit
Vink de Bron Royalty voorschot opboeking uitvoeren aan
Zet de juiste mutatiedatum erin: het jaar waarop het betrekking heeft (voorschotten van 2008 met boekdatum in 2008, vul dan in mutatiedatum van 1-1-2008 t/m 31-12-2008). Dat moet ook in boekjaar 2008. U kunt de boekdatum van het voorschot gebruiken als u netjes alles in de juiste periode zet (dus het voorschot boekt u in 1-3-2008 en u wilt dat de journaalpost in 1-3-2008 wordt geboekt), vink dan Boekperiode obv mutatiedatum aan. Als u alles van 2008 (of halfjaar/kwartaal) op een vaste datum en periode wilt boeken vink dan boekperiode obv mutatiedatum uit en vul de vaste boekperiode en vaste boekdatum in.
Maak eerst een overzicht dmv de knop Te journaliseren afdrukken. Het overzicht toont de te journaliseren voorschotopboekingen.
Als alles in orde is, klikt u op de knop Uitvoeren. De journaalposten worden aangemaakt.. Eventuele fouten staan in het foutverslag.
Zet het vinkje voor uitvoeren uit en pak de printscreen in Word erbij om de vinkjes weer terug te zetten zoals het stond

 

Werkinstructie afrekeningen met journaalposten in 1 boekjaar

[1x per periode]

 

Allereerst moeten de crediteuren en artikelen (ISBN's) in Accountview worden bekend gemaakt via Communicatie | Exporteren | AccountView stamgegevens
Dan kunnen de journaalposten worden geselecteerd in Communicatie | Exporteren | Journaalposten
Onthou waar de vinkjes nu staan van de kolom Uitvoeren (printscreen en plakken in Word) en vink alles uit
Vink de Bron Royalty verrekening Berekende royalty, Royalty verrekening Contractvoorschotmutatie, Royalty verrekening Algemeenvoorschotmutatie (indien van toepassing), Royalty verrekening Verplichting, Royalty verrekening Kosten derden mutatie (indien van toepassing) uitvoeren aan
Zet de juiste mutatiedatum erin: het jaar waarop de afrekening betrekking heeft (bv afrekeningen over 2008, vul dan in mutatiedatum van 1-1-2008 t/m 31-12-2008).
Alle journaalposten worden in hetzelfde boekjaar als het afrekenjaar gezet. U kunt dan een vaste boekperiode/datum hebben of een variabele (start- of einddatum van de afrekenperiode). Bij de vaste boekperiode moet u rekening houden met de actieve jaar, halfjaar of kwartaal afrekeningen (derde kwartaal zet u waarschijnlijk op juli, augustus of september). Zie hieronder:

 

PAC Royalty werkinstructie Journaalposten 1 boekjaar

 

Maak eerst een overzicht dmv de knop Te journaliseren afdrukken. Het overzicht toont de te journaliseren boekingen.
Als alles in orde is, klikt u op de knop Uitvoeren. De journaalposten worden aangemaakt.. Eventuele fouten staan in het foutverslag.
Zet de vinkjes voor uitvoeren uit en pak de printscreen in Word erbij om de vinkjes weer terug te zetten zoals het stond

 

Werkinstructie afrekeningen met journaalposten in 2 boekjaren

[1x per periode]

 

Allereerst moeten de crediteuren en artikelen (ISBN's) in Accountview in twee boekjaren worden bekend gemaakt via Communicatie | Exporteren | AccountView stamgegevens
Wijzig vervolgens het standaard boekjaar naar het andere boekjaar in Stamgegevens | Administratie | Boekjaren (zet het vinkje in kolom Standaard aan op ene regel en uit op andere regel) en voer de Communicatie | Exporteren | AccountView stamgegevens actie nogmaals uit.
Zet vervolgens het standaard boekjaar terug op het oorspronkelijke boekjaar indien dat nodig is.
Dan kunnen de journaalposten worden geselecteerd in Communicatie | Exporteren | Journaalposten
Onthou waar de vinkjes nu staan van de kolom Uitvoeren (printscreen en plakken in Word) en vink alles uit
Vink de Bron Royalty verrekening Berekende royalty, Royalty verrekening Contractvoorschotmutatie, Royalty verrekening Algemeenvoorschotmutatie (indien van toepassing), Royalty verrekening Verplichting, Royalty verrekening Kosten derden mutatie (indien van toepassing) uitvoeren aan
Zet de juiste mutatiedatum erin: het jaar waarop de afrekening betrekking heeft (bv afrekeningen over 2008, vul dan in mutatiedatum van 1-1-2008 t/m 31-12-2008).
Sommige journaalposten worden in hetzelfde boekjaar gezet als het afrekenjaar en sommige in het jaar/periode waarin de afrekening definitief wordt verstuurd. De laatste situatie wordt voornamelijk gebruikt voor de Royalty verrekening Verplichting, ofwel de Crediteurenpost die betaald moet worden. Zie hieronder:

 

PAC Royalty werkinstructie Journaalposten 2 boekjaren

 

Maak eerst een overzicht dmv de knop Te journaliseren afdrukken. Het overzicht toont de te journaliseren boekingen.
Als alles in orde is, klikt u op de knop Uitvoeren. De journaalposten worden aangemaakt.. Eventuele fouten staan in het foutverslag.
Zet de vinkjes voor uitvoeren uit en pak de printscreen in Word erbij om de vinkjes weer terug te zetten zoals het stond