Journaalposten

Top  Vorige  Volgende

Het communiceren van de journaalposten naar de boekhouding kan in dit venster worden ingesteld.

 

PAC communicatie Journaalposten

 

Daarbij kunnen de volgende gegevens worden ingesteld:

Bron: Geef aan om welk journaalposttype (soort) het gaat
Uitvoeren: Tijdens sommige periodes kan het nuttig zijn om bv alleen de royalty journaalposten aan te laten maken. Dan is het zinvol om Uitvoeren bij de verschillende soorten in te stellen of uit te zetten.
Mutatie datum van: Conditie voor de te selecteren mutaties op basis van een datumtraject. Dit is de begindatum.
t/m: Conditie voor de te selecteren mutaties op basis van een datumtraject. Dit is de einddatum.
Boekjaar: Vul hier in om aan te geven in welk boekjaar de gegevens moeten komen. Soms kan het voorkomen dat de geselecteerde mutaties van een ander datumtraject naar een ander boekjaar gaan (gebeurt soms bij royalty's).
Boekperiode obv mutatiedatum: Als er een vaste boekperiode en -datum moet worden gebruikt wordt dit veld uitgezet en kan vervolgens de vaste boekperiode en -datum worden ingevuld. Alle mutaties worden dan daarop geboekt. Dit gebeurt wel eens in initiele/aanloopfasen. Indien de boekperiode en -datum afhankelijk moet zijn van mutatiedatum, zet dan het vinkje aan.
Vaste boekperiode: een vaste boekperiode. bij maanden: 1-12.
Vaste boekdatum: een vaste boekdatum. Zorg ervoor dat deze overeenkomt met de periode in de boekperiode (niet absoluut noodzakelijk, wel zeer gebruikelijk).

 

De knop Uitvoeren jan-dec zorgt er in aanloopfasen voor dat alle perioden automatisch worden doorlopen door het exportscript.

 

De knop Te journaliseren afdrukken zorgt ervoor dat er een journaalverslag uitkomt zonder dat dit consequenties heeft. De journaalposten worden niet daadwerkelijk aangemaakt.

 

Met de knop Uitvoeren worden de daadwerkelijke journaalposten aangemaakt in de boekhouding. De gemaakte journaalposten worden tevens op een journaarverslag afgedrukt. Eventuele fouten komen op een apart foutverslag terecht waarna actie kan worden ondernomen om dit te herstellen.