De opbouw van het excelsjabloon

Top  Vorige  Volgende

Uw Excelsjabloon bestaan uit twee tabbladen: gegevens en planning. In het tabblad gegevens treft u in het sjabloon een rij aan met koppen (de verschillende velden die u naar dit sjabloon heeft laten exporteren). Verder is dit tabblad leeg, maar als een rapport wordt gegenereerd vanuit PAC worden hier de gegevens weergegeven. Als u bijv. een planningsrapport maakt staat voor iedere planning één regel.

 

Als u kijkt naar uw excelsjabloon ziet u dat een aantal rijen en kolommen verborgen zijn. Maak deze zichtbaar door:

 

LijstPijlde omliggende rijen/kolommen te selecteren
LijstPijlMet de rechter muisknop op het geselecteerde te klikken en vervolgens zichtbaar maken te selecteren.

 

U ziet nu de extra kolommen A en B en de rijen 4,5,6 en 7.

 

Kolom A: In deze kolommen ziet u getallen staan (11,15,21). Dit zijn getallen die afkomstig zijn van PAC en het doel van de rij weergeven. 11 geeft zo een titelstuk aan en 21 geeft aan dat het de detailinhoud gaat. Omdat u een kopie maakt van een oude template zullen deze getallen altijd goed staan. U hoeft hier geen wijzigingen in aan te brengen.
Kolom B: Waar in Kolom A het getal 21 staat zult u in kolom B ook een getal aantreffen. Als u op dit getal klikt ziet u dat het hier gaat om een formule. Met deze formule wordt bepaald naar welke regel in het tabblad gegevens moet worden gekeken. Zoals al gezegd staat iedere regel voor bijv. een planning. Door de verwijzing in kolom B wordt dus bepaald om welke planning het precies gaat. De inhoud van rij 6 en 7 wordt hieronder apart beschreven.
Rij 4 en 5: Rij 4 en 5 vormen nog een extra 'selectie' uit op de gegevens die u uit PAC heeft geexporteerd. In rij 5 wordt een woord opgegeven. De bovenste rij in het tabblad gegevens is koppen genoemd (u kunt dit zien als u de rij selecteert).  In rij 4 staat vervolgens een formule die de gegevens uit de rij koppen in het tabblad gegevens doorzoekt op het woord opgegeven in rij 5. Dit is gedaan om ervoor te zorgen dat, desondanks wijzigingen in de gegevens die u vanuit PAC exporteert, u binnen excel naar de juiste gegevens blijft verwijzen. Daarnaast zorgt het maken van de extra selectie voor een snellere opzet van het sjabloon. Let goed oP!: Op het moment dat u vanuit PAC een nieuw veld toevoegt dient u dit veld ook in deze rijen op te nemen.
Rij 6 en 7: Rij 6 geeft het aantal rijen op waarin kolom A het nummer 21 staat. Rij 7 geeft de rij op waar de eerste 21 staat in kolom A. hiermee wordt dus het begin en eind van het blok detailinhoud aangegeven. Dit stelt PAC in staat om blokken in een excelsjabloon te herhalen. Als u dus een rapport wil maken met drie planningen worden automatisch alle drie de planningen vanuit PAC onder elkaar weergegeven, waarbij de plaats waarop een nieuwe 'loop' begint door de getallen in rij 6 en 7 worden bepaald. Let goed op!: Als u uw excelsjabloon met meer regels gaat uitbreiden moet u ook deze velden gaan wijzigen. Dit is erg belangrijk om de opmaak van het document goed te laten verlopen.