Boeken aanvragen

Top  Vorige  Volgende

Om een boek aan te vragen moet u de volgende handelingen verrichten:

 

LijstPijl Selecteer een perslijst
LijstPijlSelecteer de gewenste boeken door het vakje aanvraag aan te vinken:

 

hoofdscherm5

 

Wanneer u de gewenste boeken heeft aangevinkt klikt u op Doorvoeren. De pagina zal even knipperen en de wijzigingen zullen in beeld blijven staan.

 

U kunt een bestelling van een boek ongedaan maken door nog eens op het vakje Aanvraag te klikken. Het vinkje zal verdwijnen. Vervolgens dient u nogmaals op Doorvoeren te klikken. Het ongedaan maken van een bestelling kan echter alleen als de aanvraag nog niet is doorgevoerd. Wanneer dit wel al is gebeurd zal het vakje Aanvraag grijs en niet meer te wijzigen zijn.

 

ExclamationSmall Wanneer u zonder eerst op Doorvoeren klikt de sortering wijzigt of de perslijst wijzigt, zullen de aangevraagde boeken niet doorgevoerd worden. Het is dus van belang dat u eerst op Doorvoeren klikt.