Algemeen

Top  Vorige  Volgende

In het tabblad algemeen worden algemene gegevens weergegeven. Dit zijn:

 

De administratiecode, indien deze wordt gebruikt
In het relatiebeheer kan in het tabblad royalty nu een afrekening contactpersoon worden ingevuld. Deze wordt alleen gebruikt voor de aanhef en ter attentie van in de adressering. De formaliteit (beste/geachte) wordt automatisch bepaald adhv het aanwezig zijn van voornaam, voorletters, e.d.
Afrekeningsoort: hiermee kunt u het type afrekening koppelen aan een bepaalde relatie, zodat de afrekeningen van deze relatie altijd hetzelfde formaat hebben. Standaard zijn 4 afrekeningsoorten meegeleverd: Nederlands met en zonder recapitulatie en Engels met en zonder recapitulatie.
Tenslotte kan hier ook het bankrekeningnummer van de relatie worden opgegeven.
Ook kunt u in het veld notities nog eventuele notities toevoegen.

 

royalty tabblad